0 продукт(а) в кошницата Общо: 0.00 лв. 

Промишлени топлинни уредби

Автор: Валери Милчев
Издателство: Техника
Издаденa: 1993г.
Страници: 280
Корици: Меки

Промишлени топлинни уредби

1. Топлообменни апарати.

 • общи сведения
 • изчисление на топлообменни апарати
 • основни видове топлообменни апарати

2. Уредби и топлотехнологични схеми за нагряване, охлаждане и кондензация.

 • уреди за нагряване
 • уреди за охлаждане и кондензация

3. Уреди и топлотехнологични схеми за изпарение на разтвори.

 • основни понятия
 • основни характеристики на разтворите при изпарение
 • еднокорпусни изпарителни уредби
 • многокорпусни изпарители уредби
 • особени видове изпарителни инсталции
 • видове изпарителни апарати

4. Кристализационни уредби.

 • основни сведения и изчисления
 • кристализационни апарати с охлаждане на разтвора
 • кристализационни апарати с отделяне на част от разтворителя

5. Основи на масопренасянето.

 • общи сведения за масообменните процеси
 • материален баланс и движеща сила на масообменния процес
 • масопренасяне

6. Абсорбционни и адсорбционни уредби.

 • основни сведения и закономерности на абсорбцията
 • схеми на абсорбционни уредби
 • видове абсорбционни апарати
 • общи сведения за адсорбцията
 • адсорбция с неподвижен слой адсорбент
 • адсорбция с движещ се адсорбент

7. Дестилационни  и ректификационни уредби.

 • общи сведения и основи на разделянето на бинарни течни смеси
 • смеси с неограничена взаимна разтворимост на компонентите
 • смеси с частична взаимна разтворимост и с взаимна неразтворимост на компонентите
 • изпарение и кондензация на бинарни смеси
 • особени видове дестилация
 • многократна и сложна дестилация
 • непрекъсната ректификация на бинарни смеси
 • периодична ректификация на бинарни смеси
 • схеми и устройства на ректификационни уредби

8. Екстракционни уредби.

 • екстракция на течности
 • екстракция на твърди тела

9. Термопомпи и системи за трансформация на топлина.

 • основни сведения
 • термопомпи с използване на природна топлина
 • термопопни с използване на топлина в промишлени процеси
 • използване на отпадъчната пара в трансформатори на топлина
 • приложение на трансформаторите на топлина в топло- и масообменни инсталации

10. Газоснабдителни уредби.

 • общи сведения
 • системи за газоснабдяване
 • изгаряне на газобразни горива