0 продукт(а) в кошницата Общо: 0.00 лв. 

Ръководство за лабораторни упражнения по електрообзавеждане на производствени агрегати

Автор: Стоян Стоянов, Цанчо Цанев, Васил Господинов
Издателство: Техника
Издаденa: 1987г.
Страници: 138
Корици: Меки

Ръководство за лабораторни упражнения по електрообзавеждане на производствени агрегати

1. Изпитване и настройка на апарати за управление и защита на електрозадвижването.

2. Изпитване и настройка на апарати за управление на спирачките на подемно-транспортните машини.

3. Електрически товари и режими на работа на телферите.

4. Изследване на динамиката на електрозадвижването на преси с помощта на ЦЕИМ.

5. Изследване на електрозадвижването на вентилатори.

6. Изследване на системи за управление на помпени станции.

7. Експериментално изследване на електрозадвижването и на металорежищи машини.

8. Изследване на безконтактна логическа схема за управление на агрегатна металорежеща машина.

9. Изследване на режимите на работа на система за цифрово-програмно управление (ЦПУ) на металорежеща машина.

10. Изпитване и настройка на асинхронен двигател с навит ротор и схеми за управлението му.

11. Изпитване и настройка на постояннотоков двигател със смесено възбуждане и схема за управлението му.

12. Изследване на електрообзавеждането на кранови механизми чрез моделиране.

13. Експериментално определяне на съпротивленията на електрическа верига на електродъгови пещи.

14. Определяне на рационалните електрически режими на електродъгова пещ.

15. Определяне на инерционния момент на системата електродвигател - машина.

16. Волтамперни характеристики на електрическа дъга.