0 продукт(а) в кошницата Общо: 0.00 лв. 

Ръководство за проектиране на електрически мрежи и системи

Автор: Николай Генков, Кирил Янев
Издателство: Техника
Издаденa: 1993г.
Страници: 114
Корици: Меки

Ръководство за проектиране на електрически мрежи и системи

1. Въведение в проектирането на електрическите мрежи.

 • определения
 • същност на проектирането

2. Конструктивна част на електрически мрежи.

 • конструктивни елементи на въздушните електропроводни линии
 • конструктивни елементи на кабелни електропроводни линии
 • трансформаторни постове
 • силови трансформатори
 • защита от атмосферни напрежения и заземяване на електрически мрежи

3. Изчислителни електрически товари.

 • общи сведения
 • електрически товари за комунално-битови потребители
 • електрически товари за промишлеността
 • електрически товари за селското стопанство
 • общ максимален електрически товар

4. Технико--икономически изчисления на електрическите мрежи.

 • параметри на заместващите схеми на електрически мрежи
 • оразмеряване на проводниците на електрически мрежи
 • загуби на мощност и енергия

5. Проектиране на електрически мрежи за ниско напрежение.

 • електрически товари
 • избор на броя, мощността и местата на трансформаторните постове
 • конфигурация и изчисление на електрическите мрежи за ниско напрежение
 • електрически схеми и съоръжения за селищен трансформаторен пост с въздушен вход за 20 kV

6. Проектиране на електрически разпределителни мрежи за средно напрежение.

 • изчислителни товари
 • определяне на мястото на разпределителната подстанция
 • избор на конфигурация на електрическата мрежа чрез вариантно изследване

7. Проектиране на електрически мрежи за високо напрежение.

 • избор на схема и конфигурация
 • избор на броя и мощността на трансформаторите в подстанциите
 • изчислителна схема на електрическите мрежи за високо напрежение
 • оразмеряване на отворени електрически мрежи
 • оразмеряване на просто затворени електрически мрежи
 • регулиране на напрежението в електрическите мрежи за високо напрежение