0 продукт(а) в кошницата Общо: 0.00 лв. 

Сушене и сушилна техника

Автор: Стоян Невенкин
Издателство: Техника
Издаденa: 1993г.
Страници: 300
Корици: Меки

Сушене и сушилна техника

1. Oсновни понятия. Параметри на състоянието на влажния въздух и влажния материал.

 • влажен въздух
 • влажен материал

2. Термовлажностно равновесно състояние на влажните материали.

 • класификация на влажните материали и връзка на влагата с материала
 • равновесни изотерми
 • обобщена равновесна изотерма
 • хистерезис
 • опитно определяне на равновесното влаго съдържание
 • класификация на влагата в процеса на сушене
 • термодинамични зависимости на равновесното състояние

3. Взаимодействие между влажния материал и сушилния агент при постоянни режимни параметри.

 • механизъм на влагоотделяне при сушене
 • кинетични криви на сушилния процес
 • влияние на режимните параметри върху протичането на сушилния процес
 • интензивност и скорост на сушилния процес
 • кинетични модели на сушилния процес
 • пресмятане на коефициента на дифузия и повърхностното критично влагосъдържание
 • пресмятане на температурата на материала по време на сушилния процес, критерий на Ребиндер
 • обобщаване на кинетичните зависимости
 • основно уравнение на кинетиката на конвективното сушене
 • външен топло и масообмен на сушилния процес

4. Материален и топлинен баланс на сушилните.

 • материален баланс
 • топлинен баланс
 • термодинамичен цикъл на сушилния процес
 • варианти на сушилните цикли
 • охлаждане на изсушавания материал
 • коефициент на полезно действие на сушилния процес
 • задачи на материалния и топлинен баланс
 • приложение на системния анализ при балансовите пресмятания на сушилните

5. Кинетични пресмятания на сушилните.

 • метод на обобщените криви на сушене
 • метод на балансовите уравнения
 • метод на преносните единици
 • експериментално-статистически методи

6. Апаратурно-технологично оформяне на някои основни типове сушилни.

 • класификация на сушилните
 • пневмотранспортни сушилни
 • сушилни с кипящ слой
 • дюзови сушилни
 • камерни сушилни
 • тунелни сушилни
 • основни принципи при проектирането на сушилни инсталации

7. Методи и средства за икономия на енергия при промишлено реализиране на сушилни процеси.

 • оптимална дебелина на топлинната изолация
 • използване на топлината от изходящия сушилен агент
 • методи за изотермично и импулсно сушене
 • комбинирани сушилни
 • използване на регенерируеми и нерегенерируеми енергийни източници в сушилните
 • сушилни с усъвършенстан термодинамичен цикъл