0 продукт(а) в кошницата Общо: 0.00 лв. 

Техника и технология на промишлен и енергиен монтаж

Автор: Ернестина Якимова, Анка Василева, Тодор Алексиев
Издателство: Техника
Издаденa: 1989г.
Страници: 286
Корици: Твърди

Техника и технология на промишлен и енергиен монтаж

1. Измерване и измервателни инструменти.

 • основни понятия
 • измервателни мерки и еталони
 • измервателни инструменти  с линеен нониус
 • микрометрични измервателни инструменти
 • лостово-механични
 • ъгломери и нивелири
 • калибри, проверочни линии и плочи
 • основни схеми за контрол и измерване на праволинейност, успоредност и перпендикулярност на повърхнини и оси

2. Технологични особености на шлосерските операции.

 • разчертаване
 • изправяне на метал
 • огъвне на метал
 • ряане на метал
 • изсичане
 • отрязване на заготовки
 • изпиляване на метални заготовки
 • обработка на отвори
 • резби
 • довършителни операции
 • свързване на детайлите чрез нитове и спояване

3. Подемно-транспортни машини и съоръжения.

 • общи сведения
 • въжета
 • видове възли и елементи на завързване на въжетата
 • товарообхватни приспособления
 • спомагателни приспособления за товароподемни механизми
 • лебедки
 • кринове
 • телфери
 • спомагателни повдигателни устройства
 • кранове

4. Стоманени конструкции, резервоари и газголдери.

 • стоманени конструкции
 • стоманени конструкции, изградени от листове стомана

5. Тръбопроводи.

 • класификация, предназначение и конструктивни особености
 • монтаж

6. Монтаж на технологични машини.

 • технологична документация на машините
 • транспортиране на машините
 • приемане, ревизия и разконсервиране
 • фундаменти
 • приемане на фундаментите
 • закрепване на машините към фундаментите
 • нивелиране на машините
 • центроване
 • монтаж на лагерни възли
 • балансиране на ротори
 • помпи
 • компресори
 • вентилатори

7. Енергийни агрегати.

 • топлотехнически централи
 • схеми на теремични централи
 • котлоагрегати
 • общо устройство на котелна инсталация
 • пещи за котлоагрегати
 • котлогарегати с голям воден обем
 • паропрегреватели
 • водоподгреватели
 • носеща конструкция на котлоагрегата
 • арматура
 • монтаж
 • парни турбини
 • водни електрически централи
 • водни турбини
 • напорни тръбопроводи
 • атомни централи

8. Организация на монтажните работи.

 • документация
 • организация
 • видове
 • мрежов график
 • приемане на извършените работи