0 продукт(а) в кошницата Общо: 0.00 лв. 

Топлинни източници

Автор: Ирина Стоилова, Вичка Костова
Издателство: Техника
Издаденa: 1993г.
Страници: 215
Корици: Меки

Топлинни източници

1. Горива и горивни процеси.

 • характерни свойства на горивата
 • твърди горива
 • течни горива
 • газообразни горива
 • общи сведения за горивните процеси
 • въздух, необходим за горенето
 • продукти на горенето

2. Горивно стопанство, пещни и горивни устройства.

 • мазутно и нафтово стопанство
 • газово стопанство
 • въглищно стопанство
 • подготовка на твърдото гориво за изгаряне
 • свойства и характеристика на въглищния прах
 • горивни устройства за прахообразно твърдо гориво
 • камерни пещи за прахообразно твърдо гориво
 • пещи с кипящ слой
 • камерни пещи за течно и газообразно гориво
 • горивни устройства за течно и газообразно гориво за отоплителни и промишлени котлоагрегати
 • горивни устройства за течно и газообразно гориво за енергийни парогенератори
 • носеща конструкция на парогенератора
 • изолация на пещта и газоходите

3. Видове котлоагрегати.

 • общи сведения и класификация
 • циркулация на водата
 • котлоагрегати с голям воден обем
 • отоплителни комбинирани котлоагрегати
 • промишлени комбинирани парогенератори
 • водотръбни котлоагрегати

4. Нагревни повърхности.

 • парообразуваща нагревна повърхност
 • пламъчни и димогарни тръби
 • паропрегреватели
 • водоподгреватели
 • въздухоподгреватели

5. Топлообмен и топлинен баланс на котлоагрегатите.

 • топлообмен в пещна камера
 • топлообмен в газоходи
 • топлообмен в котлоагрегати с голям воден обем
 • топлинен баланс на котлоагрегатите
 • технико-икономически показатели

6. Арматура на котлоагрегати.

 • спирателна и регулираща арматура
 • защитна арматура
 • нивопоказващи уреди
 • измервателни уреди за температура, налягане и разход

7. Спомагателни системи и съоражения.

8. Инсталации за производство на топлинна енергия.

9. Нетрадиционни източници на толина.