0 продукт(а) в кошницата Общо: 0.00 лв. 

Топло и масопренасяне

Автор: Стоян Сендов
Издателство: Техника
Издаденa: 1993г.
Страници: 296
Корици: Меки

Топло и масопренасяне

1. Топлопроводимост.

 • температурно поле
 • закон на Фурие
 • диференциално уравнение на топлопроводимостта

2. Топлопредаване.

3. Молекулна дифузия.

 • концентрационно поле
 • молекулна дифузия в газова фаза
 • молекулна дифузия в течна фаза
 • коефициент на дифузия
 • диференциално уравнение на молекулната дифузия

4. Масопредаване.

 • междуфазно равновесие
 • уравнения на масопредаването
 • диференциални уравнения на масопредаването

5. Граничен слой.

 • основни положения
 • диференциални уравнения на динамичния, топлинния и дифузния граничен слой
 • тройна аналогия
 • изтегрални уравнения на граничния слой

6. Теория на обобщените променливи.

7. Стационарна топлопроводимост.

 • стационарна топлопроводимост при гранични условия от първи ред
 • стационарна топлопроводимост при гранични условия от трети ред - топлопреминаване
 • анализ на коефициента на топлопреминаване
 • стационарна топлопроводимост при вътрешен топлинен източник
 • топлопренасяне през ребра

8. Нестационарна топлопроводимост.

 • основни положения
 • нестационарна топлопроводимост в неограничена плоска стена при симетрични условия
 • нестационарна топлопроводимост в плътен цилиндър
 • нестационарна топлопроводимост в плътна сфера
 • регулярен температурен режим

9. Топлопредаване в еднородна среда.

 • топлопредаване при принудено надлъжно обтичане на плоска стена
 • топлопредаване при принудено в тръби и канали
 • топлопредаване при принудено напречно обтичане на тръби
 • топлопредаване при естествена конвекция
 • топлопредаване при течение на газ с голяма скорост

10. Топлопредаване в нееднородна среда.

 • топлопредаване при кондензация на пари
 • топлопредаване при кипене на течности

11. Излъчване.

 • основни положения
 • видове лъчисти потоци
 • основни закони за топлинното излъчване
 • излъчване между твърди тела в прозрачна среда
 • екраниране на лъчисти потоци
 • излъчване в полъщаща и излъчваща среда
 • оптични свойства на водната пара и въглеродния двуокис
 • излъчване в пещните устройства

12. Топлообменни и масообменни апарати.

 • класификация на топлообменните и масообменните апарати
 • изчисляване на рекуператори
 • изчисляване на регенератори
 • изчисляване на масообменни пари