0 продукт(а) в кошницата Общо: 0.00 лв. 

Топлоелектрически и ядрени централи

Автор: Симеон Батов
Издателство: Техника
Издаденa: 1988г.
Страници: 310
Корици: Меки

Топлоелектрически и ядрени централи 

1. Общи сведения за електроцентралите.

 • обща класификация на електроцентралите
 • класификация на термичните електроцентрали
 • технологична схема на топлоелектрическа централа
 • класификация на ядрените електроцентрали и технологична схема на ЯЕЦ с водо-водни енергийни реактори
 • характерни особености на горивния цикъл на ядренето гориво
 • газотурбинни електроцентрали
 • електроцентрали с магнитохидродинамични генератори

2. Графици на енергийните товари и показатели за режима на работа на електроцентралите.

 • графици на товарите на електроцентралите и регулирането им
 • консуматори на топлинна енергия
 • енергийна система и работа на отделните електроцентрали в системата

3. Топлинна икономичност на електроцентралите.

 • кондензационни електроцентрали
 • коефициенти на полезно действие в цикъла на кондензационни електроцентрали
 • кондензационни електроцентрали с ядрено гориво
 • топлофикационни електроцентрали
 • електроцентрали с регенеративно подгряване на подхранващата вода
 • електроцентрали с междинно прегряване на парата

4. Параметри и единични мощности на агрегатите.

 • начално налягане на парата и мощност на турбините
 • температура на прегряване на парата
 • крайни параметри на парата

5. Топлоснабдяване и отпускане на топлина от централата.

 • топлоснабдяване на консуматорите
 • определяне на топлинните товари в ТЕЦ
 • топлоснабдяване от ядрени източници
 • топлообменни апарати

6. Елементи на топлинните схеми на електроцентралите.

 • регенеративни подгреватели
 • конструкции на регенеративни подгреватели
 • деаератори
 • експлоатация на деаераторите
 • изпарители и паропреобразуватели
 • разширители на продухванията
 • включване на подхранващите помпи
 • редукционно-охладителни уредби

7. Принципни топлинни схеми на електроцентралите с органично и ядрено гориво.

 • съставяне на принципните топлинни схеми
 • принципни топлинни схеми на електроцентралите с органично гориво
 • принципна топлинна схема на двуконтурна ЯЕЦ с топлоносител вода
 • принципна топлинна схема на едноконтурна ЯЕЦ с воден топлоносител
 • принципна топлинна схема на ЯЕЦ с течнометален топлоносител

8. Избор на съоръженията и пълна топлинна схема на електроцентралите.

 • избор на основните агрегати
 • избор на спомагателните съоръжения
 • пълни топлинни схеми на електроцентралите
 • тръбопроводи и арматура

9. Водоснабдяване на електроцентралите.

 • общи изисквания към техническото водоснабдяване
 • системи за техническо водоснабдяване
 • техническо водоснабдяване с охладителни кули
 • водоприемници, помпени станции и циркулационни помпи

10. Горивно стопанство на електроцентралите.

 • горивно стопанство на електроцентралите с твърдо гориво
 • маззутно и газово стопанство в ТЕЦ
 • транспортно-технологични операции с топлоотделящите елементи с ЯЕЦ

11. Съоръжения в електроцентралите за очистване на газовете, отстраняване на пепелта и сгурията, вентилация и деконтаминиране.

 • изисквания за опазване на въздушния басейн около електроцентралата
 • очистване на димните газове от летлива пепел
 • очистване на димните газове от газообразни продукти на горенето
 • отстраняване на пепелта и сгурията
 • очистване на газовете при ЯЕЦ
 • химично очистване и деконтаминиране в ТЕЦ и ЯЕЦ

12. Генерален план на електроцентралите и компановка на главния корпус.

 • избор на площадката на топлоелектрическите и ядрените електроцентрали
 • генерален план на ТЕЦ
 • генерален план на ЯЕЦ
 • структура на главния корпус на електроцентралите
 • компановка на главния корпус на ТЕЦ
 • компановка на главния корпус на ЯЕЦ

13. Експлоатация и безопасна работа на електроцентралите.

 • общи сведения за експлоатацията на електроцентралите
 • пускане на основните агрегати
 • пускови схеми в ТЕЦ и ЯЕЦ
 • спиране на основните агрегати
 • безопасна работа на електроцентралите и влиянието им върху природната среда
 • системи на безопасност в ЯЕЦ
 • вентилационни системи в ЯЕЦ
 • сигурност и безопасност в работата на ТЕЦ