0 продукт(а) в кошницата Общо: 0.00 лв. 

Устройство, монтаж и експлоатация на отоплителни инсталации

Автор: Иван Буюклийски, Димитрина Пантова
Издателство: Техника
Издаденa: 1994г.
Страници: 276
Корици: Меки

Устройство, монтаж и експлоатация на отоплителни инсталации

1. Основи на термодинамиката и топлопренасянето.

 • основни закони и процеси в термодинамиката
 • основни процеси в топлопренасянето

2. Отоплителни инсталации - предназначение и видове.

 • развитие на отоплителната техника
 • видове отоплителни инсталации
 • индивидуални отоплителни уреди
 • топлинни загуби на помещенията

3. Водни отоплителни инсталации.

 • видове водни отопления
 • водни гравитационни отопления
 • системи водни гравитационни отопления
 • водни помпени отоплителни станции
 • циркулационни помпи
 • хидравлични съпротивления в тръбните мрежи
 • обезвъздушаване
 • разширителни съдове
 • абонатни станции
 • елеватори за отоплителни инсталации

4. Парни отоплителни инсталации.

 • видове
 • парни отопления с ниско налягане на парата
 • парни отопления с високо налягане на парата
 • кондензатни резервоари

5. Топловъздушни отоплителни инсталации.

 • видове
 • характеристика
 • затопляне на въздуха
 • топлинни връзки

6. Лъчисти отоплителни инсталации.

7. Електрически отопления.

8. Топлотехнически слънчеви системи.

 • слънцето като енергиен източник
 • слънчеви колектрои
 • схеми на слънчеви системи

9. Отоплителни тела.

10. Котли.

11. Топлофикационни системи.

 • енергийни източници за централизиарано топлоснабдяване
 • топлоносители и топлинни мрежи
 • бойлерни инсталации
 • схеми на включване на топлинни консуматори към парни и водни топлинни мрежи
 • абонатни станции за горещо топлоснабдяване

12. Тръбопроводи и тръбопроводна арматура.

 • тръби и видове
 • тръбни съединения
 • фасонни части
 • шибъри и вентили
 • редукционни вентили и кондензатни гърнета
 • компенсатори
 • опори
 • окачвания и конзоли
 • монтаж
 • изпитване и боядисване
 • експлоатация и ремонт

13. Климатични инсталации.

14. Изисквания при изграждането и незправности в работата на отоплителните инсталации.

15. Автоматично регулиране на топлинните процеси.

16. Подемно-транспортни съоръжения и работа с тях.

 • въжета и вериги
 • скрипци, полипласти и ролки
 • лебедки, електротелфери и крикове
 • товарно-разтоварни работи и съхраняване на съоръженията