0 продукт(а) в кошницата Общо: 0.00 лв. 

Генетика и селекция на горскодървесни видове

Автор: Александър Александров
Издателство: Земиздат
Издаденa: 1990г.
Страници: 142
Корици: Меки

Генетика и селекция на горскодървесни видове

1. Наследственост при горскодървесните видове.

 • клетъчни основи на наследствеността
 • молекулни и биохимични основи на наследствеността

2. Изменчивост при горскодървесните видове.

 • фенотипна изменчивост
 • генотипна изменчивост
 • паралелна изменчивост, закон за хомолжните редове
 • статистически начини за изследване на изменчивостта

3. Генетика на горскодървесните популации.

 • мутационен процес
 • генетичен дрейф

4. Естествен отбор при горскодървесните видове.

 • миграция
 • изолация

5. Горски генетични ресурси.

 • запазване на горскодървесните генетични ресурси по системата in situ
 • запазване на горскодървесните генетични ресурси по системата ex situ

6. Селекция на горскодървесните видове.

 • отбор в естествените популации
 • селекционни категории при дърветата и насажденията
 • хибридизация
 • мутагенезис
 • интродукция

7. Горско сортово семепроизводство.

8. Формово разнообразие и селекция на горскодървесните видове.

 • формово разнообразие и селекция на белия бор
 • формово разнообразие и селекция на черния бор
 • формово разнообразие и селекция на бялата мура
 • формово разнообразие и селекция на смърча
 • формово разнообразие и селекция на елата
 • формово разнообразие и селекция на горуна
 • формово разнообразие и селекция на обикновения дъб
 • формово разнообразие и селекция на бука
 • формово разнообразие и селекция на обикновения ясен
 • формово разнообразие и селекция на тополите
 • формово разнообразие и селекция на обикновената бреза