0 продукт(а) в кошницата Общо: 0.00 лв. 

Икономика на горското стопанство

Автор: Иван Йовков
Издателство: Земиздат
Издаденa: 1994г.
Страници: 240
Корици: Меки

Икономика на горското стопанство

1. Икономиката - обект на управление.

 • опит за определение
 • специфика на горската икономика
 • понятие за горско стопанство и горски фонд
 • особености на дървопроизводствения процес
 • особености на дърводобивния процес
 • горска икономическа политика след 1944г.
 • горска икономическа политка в прехода на горско стопанство към пазарни механизми на управление

2. Пазарът на горска продукция.

 • търсене на потребност
 • оценка на търсенето
 • що е предлагане
 • видове предлагане
 • оценка на предлагането
 • механизъм на пазарна цена
 • механизъм на пазарна цена при дефициотност на предлагането
 • механизъм на пазарна цена при свръхпроизводство
 • частни цикли при механизма на ценообразуването
 • пазарите на дървесина - състояние и оценка
 • състояние на международните пазари
 • критерии за оценка състоянието на горите
 • характеристика на горския фонд в България
 • анализ на състоянието и перспективи за развитие на дървесните ресурси
 • продажба на дървени материали

3. Горскостопанско производство.

 • производствни възможности на горското стопанство
 • понятие за иновация и иновационни процеси
 • понятие за горски капитал
 • понятие за основен капитал в горското стопанство
 • капитални инвестиции
 • понятие за оборотен капитал
 • форми на съществуване на капиталите

4. Разпределение на доходите в горското стопанство.

 • доходи и техните източници
 • управление на горскостопанското производство чрез оптимизиране на съотношението приходи-разходи
 • максимализиране на дохода при изборна форма на стопанисване на гората
 • максимализиране на приноса при сечищна форма на стопанисване на гората
 • механизъм за разпределяне на приноса като функция на пазарните цени
 • доходи за положен труд в горското стопанство
 • доход за предприемаческия горски капитал
 • взаимоотношения на държавното лесничейство с бюджета
 • доходи от външноикономическите отношения на държавните лесничейства