0 продукт(а) в кошницата Общо: 0.00 лв. 

Охрана на труда и опазване на околната среда

Автор: Димитър Киров
Издателство: Техника
Издаденa: 1992г.
Страници: 195
Корици: Меки

Охрана на труда и опазване на околната среда

I. Ергономични условия и безопасност на труда.

1. Общи методологически въпроси.

 • същност и класификация
 • държавни и обществени органи
 • правни въпроси и нормативни документи
 • организация и управление
 • социално-икономическо знание

2. Работен процес.

 • тежест и напрежение на труда
 • работна поза
 • работни движения
 • режим на труда и почивак
 • степен на механизация и автоматизация

3. Работно място.

 • работна зона
 • техническа обезапасеност на машини и съоражения
 • ергономичено оформяне на машини и съоражения
 • организационно-техническо обзавеждане
 • антропометрия

4. Работна среда.

 • микроклимат
 • чистота на въздуха
 • осветление
 • електромагнитни полета и йонизиращи лъчения
 • производствен шум и вибрации
 • естетизация на работната среда

5. Безопасност на труда.

 • производствен травматизъм и професионални заболявания
 • средства за защита
 • безопасност на механичните работи
 • електробезопасност на производството
 • безопасност при херметични и при газови инсталации
 • безопасност при транспортни, товаро-разтоварни, монтажни и ремонтни работи

II. Инженерна екология.

6. Общи методологически въпроси.

 • същност и класификация
 • околна среда като система
 • организация и управление на екологичната дейност
 • социално-икономически аспекти на екологията
 • международно сътрудничество
 • мониторинг

7. Състав и свойства на екологичните системи.

 • атмосферен въздух
 • водни ресурси
 • почви

8. Замърсяване на околната среда.

 • източници на замърсяване
 • видове замърсители
 • разпространение на замърсителите

9. Естествена регенерация на екологичните системи.

 • въздействие на замърсителите върху околната среда
 • нормиране на замърсителите
 • ествествена регенерация на околнта среда
10. Методи и средства за осигуряване на нормативните екологични условия.