0 продукт(а) в кошницата Общо: 0.00 лв. 

Охрана на труда в дървообработването

Автор: Веселин Брезин
Издателство: Земиздат
Издаденa: 1992г.
Страници: 216
Корици: Меки

Охрана на труда в дървообработването

1. Предмет, задачи и значение на охраната на труда.

2. Основи на трудовото законодателство.

3. Организация и контрол на охраната на труда.

4. Регистриране, разследване и отчитане на трудовите злополуки.

5. Хигиена на труда.

6. Метеорологични условия и нормиране.

7. Пречистване на въуздуха от прах, вредни газове и пари.

8. Шум и вибрации - характеристика, измерване и норми.

9. Осветление.

10. Общи изисквания към промишлените предприятия.

11. Техника на безопасността.

12. Електробезопасност.

13. Безопасност при експлоатация на съдове под налягане.

14. Безопасност при експлоатация на подемно-транспортни машини.

15. Безопасност при заваръчни работи.

16. Основни изисквания за безопасност при експлоатация на дървообработващи машини.

17. Лични предпазни средства.

18. Безопасност на труда при работа с вредни и токсични вещества.

19. Ергономични основи на ограната на труда.