0 продукт(а) в кошницата Общо: 0.00 лв. 

Организация и планиране на горското стопанство

Автор: Никола Стоянов
Издателство: Земиздат
Издаденa: 1994г.
Страници: 358
Корици: Меки

Организация и планиране на горското стопанство

1. Организация на производството и труда в горскостопанското предприятие.

 • предприятия в областта на горското стопанство
 • произовдствен процес в горскостопанското предприятие
 • форми на обществена организация на произовдството в горскостопанското предприятие
 • организация на изпозване на средствата за производство в горскостопанското предприятие
 • научна организация на трда
 • нормиране на труда
 • организация на работната заплата
 • организация на производствената дейност
 • организация на подготвителните работи и обслужващата дейност
 • организация на стопанската отчетност

2. Планиране и анализ на производствената дейност в горскостопанското предприятие.

 • основи на планирането
 • основи на анализа на горскостопанската дейност
 • планиране на производствената програма в горскостопанското предприятие
 • планиране на научно-техническия прогрес и инвестициите
 • планиране на материално-техническото снабдяване и ремонтите на оборудването
 • планиране работата на основното оборудване
 • планиране на труда и работната заплата
 • планиране на себестойността на продукцията в горскостопанското предприятие
 • разработване на план за реализация на продукцията
 • планиране на социално развитие на предприятието
 • оперативно-производствено планиране