0 продукт(а) в кошницата Общо: 0.00 лв. 

Паркоустрояване на селища

Автор: Йордан Кулелиев
Издателство: Земиздат
Издаденa: 1992г.
Страници: 270
Корици: Меки

Паркоустрояване на селища

1. Общи постановки.

 • значение на зелените насаждения в градоустройственото планиране на населените места
 • планиране и структуриране на зелените площи в селищата
 • видове класификации на зелените площи в селищата
 • нормиране на зелените площи
 • планиране, формиране и структуриране на зелените системи в селищата
 • зелени зони и пояси около големите градове
 • вилни зони

2. Зелени площи за широко обществено ползване.

 • общи положения
 • общоградски паркове
 • градски градини
 • скверове
 • детски паркове
 • обществени зелени площи в жилищните райони
 • паркоустрояване на пешеходни зони и градски центрове
 • паркоустрояване на терените за транспортно и пешеходно движение в селищата

3. Зелени площи за ограничено ползване.

 • паркоустрояване на жилищни терени с индивидуално застрояване
 • паркоустрояване на жилещен терен с групово и многофамилно съчетаване и при реконструкция
 • паркоустрояване на жилищни комплекси
 • паркоустрояване на терените на обществени сгради
 • паркоустрояване на терените за учебно-възпитателни и културно-просветни сгради
 • паркоустрояване на терените на здравни и санитарно-хигиенни сгради
 • паркоустрояване на терените на търговски и комунално-битови сгради
 • паркоустрояване на терените на промишлени зони и предприятия

4. Зелени площи със специално предназначение.

 • ботанични паркове, градини и кътове
 • зоологически паркове, градини и кътове
 • гробищни паркове, гробища и крематориуми
 • паркови изложби, показни градини и кътове за декоративна и екзотична растителност
 • защитни и изолационни ивици
 • паркоустрояване на терени за спорт с общоградско и районно значение

5. Паркоустрояване на селата.

 • паркоустрояване на селата
 • озеленяване на улиците
 • паркоустрояване на терените за отдих и за спорт и на специалните терени
 • мелиоративни и защитни насаждения
 • гробищни терени

6. Паркоустрояване на някои специални поселища.

 • планински курортни комплекси
 • морски курортни комплекси
 • балнеологични комплекси
 • ученически и детски почивни лагери
7. Методика за проектиране на зелените площи.