0 продукт(а) в кошницата Общо: 0.00 лв. 

Производство на дървесни плочи

Автор: Николай Йосифов, Бойчо Ганев
Издателство: Земиздат
Издаденa: 1989г.
Страници: 285
Корици: Меки

Производство на дървесни плочи

1. Първа тема.

 • основни понятия, методи за производство, класификация и характеристика на ПДЧ
 • суровина и подготовката й за раздробяване

2. Втора тема.

 • форма и размери на дървесните частици и тяхното влияние върху качеството на плочите
 • видове дървесни частици
 • схеми за производство на дървесни частици
 • разачни машини
 • ножови мелници
 • секачни машини
 • дораздробяване на дървесните частици
 • транспортиране

3. Трета тема.

 • изисквания към влажността и особености при сушенето на дървесни частици
 • видове сушилни
 • сортиране на дървесните частици

4. Четвърта тема.

 • свързващи вещества за плочи от дървесни частици
 • приготвяне и дозиране на работния лепилен разтвор
 • нанасяне на лепилния разтвор върху частиците

5. Пета глава.

 • дозиране и разпределяне на олепилените частици при формиране на дървесния килим
 • видове насипващи машини и формиращи станции
 • пресуване на плочите от дървесни частици
 • автоматизирани формиращо-пресови линии

6. Шеста глава.

 • допълнително обработване на ПДЧ
 • влияние на технологията върху качестовот на плочите

7. Седма тема.

 • характеристика на плочите от дървесни влакна
 • видове плочи от дървесни влакна
 • физико-механични свойства на плочите от дървесни влакна
 • суровина за плочите от дървесни влакна
 • химикали и други материали
 • методи за производство

8. Осма тема.

 • първична обработка на суровината
 • производство на технологични трески
 • развлакняване на дървесината
 • методи за развлакняване
 • устройство и работа на дефибратора
 • рафиньори
 • вторично развлакняване на влакната
 • сортиране, сгъстяване и олепиляване на дървесната маса

9. Девета тема.

 • формиране на плочи
 • пресуване на твърди и на полутвърди плочи и сушене на меки плочи
 • допълните обработка на плочите
 • водно стопанство

10. Десета тема.

 • технологични изисквания
 • производство на твърди плочи по сух метод
 • производство на твърди плочи от дървесни влакна със средна плътност

11. Единадесета тема.

 • облагородяване на плочите в процеса на получаване
 • облагородяване на готови плочи

12. Дванадесета тема.

 • технологичен контрол при производството на дървесни плочи
 • методи за изпитване на дървесни плочи
 • статистически методи за контролиране на технологичния процес и на качеството на продукцията