0 продукт(а) в кошницата Общо: 0.00 лв. 

Ръководство за упражнения по икономика на горското стопанство

Автор: Иван Палигоров
Издателство: Земиздат
Издаденa: 1995г.
Страници: 196
Корици: Меки

Ръководство за упражнения по икономика на горското стопанство

1. Горското стопанство в Република България.

 • горски фонд - състояние, показатели и тенденции за изменение
 • възпроизводство на горските ресурси и интензификация на горското стопанство

2. Пазарът на дървесина и други горски продукти. Оценка на търсенето и предлагането.

 • основен капитал в горското стопанство
 • инвестиции и икономическа ефективност
 • оборотен капитал в горското стопанство

3. Баланс на горскостопанството предприятие. Трудът в горското стопанство.

 • персонал
 • производителност на туда
 • работна заплата

4. Себестойност, печалба и рентабилност в горското стопанство.

 • доходи
 • данъчна система
 • разпределение на остатъчната печалба

5. Приложение на икомико-математически методи и модели за оптимизиране на стопанската дейност.

 • линейно програмиране
 • икономическа интерпретация на общата задача на линейно програмиране
 • транспортна задача