0 продукт(а) в кошницата Общо: 0.00 лв. 

Автоматизация в стъкларското производство

Автор: Сашо Данев, Димитър Чавдаров, Петър Димитров
Издателство: Техника
Издаденa: 1988г.
Страници: 98
Корици: Меки

Автоматизация в стъкларското производство

1. Общи въпроси на автоматичното управление в стъкларското производство.

 • основни предпоставки за автоматизация
 • същност и основни принципи на автоматичното регулиране
 • основни елементи и качествени показатели на автоматичните системи
 • многоконтурни системи за автоматични регулиране
 • основни понятия и определения в промишлената роботика

2. Автоматичен контрол на технологични величини.

 • технологични измервания - основни понятия
 • автоматичен контрол на температурата в стъкларското производство
 • автоматичен контрол на налягане и на разлика в налягания
 • автоматичен контрол на разход
 • автоматичен контрол на газов състав
 • автоматичен контрол на ниво
 • специални измервания

3. Системи за автоматично управление на технологични процеси в стъкларското производство.

 • системи за автоматично управление на производството на шихта
 • система за автоматично управление на нивото на стъкломасата
 • система за автоматично управление на налягането в стъкларските пещи
 • система за автоматично управление на топлинния режим на пещи за варене на стъкло

4. Автоматично регулиране на производството на стъклени изделия.

 • въведение
 • автоматично регулиране на устройства за подаване на стъкломаса
 • автоматично регулиране на процеса на капкообразуването
 • автоматично регулиране на процесите в студения край на производството

5. Автоматичен контрол и управление на качеството на стъклото и изделията от стъкло.

 • основни задачи на системите за автоматичен контрол и управление на качеството на стъклото и изделията от стъкло
 • автоматичен контрол на готовността на стъкломасата за формуването й във вид на изделия
 • система за автоматичен контрол на дефектите и предотвратяване на скъсванията на движещата се лента
 • автоматичен контрол и управление на процеса на изтегляне на стъклени изделия по геометричните им показатели за качество
 • автоматичен контрол и управление на процеса на формуване на амбалажно стъкло по качеството на стъклените изделия
 • автоматичен контрол и управление на процеса на темпериране по качеството на стъклените изделия

6. Автоматизирани системи за управление на технологични процеси (АСУТП).

 • основни задачи и функции на АСУТП
 • състав на АСУТП
 • основни понятия за интерирана автоматизирана система за управление
 • автоматизирана система за управление на технологични процеси при производството на плоско стъкло