0 продукт(а) в кошницата Общо: 0.00 лв. 

Извличане на йод от природни минерализирани води и разтвори

Автор: Стоянка Димитрова, Рада Стоицова, Екатерина Нейкова
Издателство: Техника
Издаденa: 1986г.
Страници: 220
Корици: Твърди

Извличане на йод от природни минерализирани води и разтвори

1. Йод - свойства, добив и област на приложение.

 • основни физикохимични свойства
 • значение и област на приложение
 • световно производство на йод и тенденции в развитието
 • суровини за добив на йод

2. Методи за извличане на йод.

 • обща характеристика на методите
 • подкиселяване на разсолите и окисляване а йодидите до елементарен йод
 • въздушна десорбция на йод
 • въглено-адсорбционен метод
 • извличане на йод с помощта на йонити

3. Сорбция на йод с йонити.

 • характер на сорбцията на йод със силноосновни анионити
 • практически данни за сорбцията на йод от природни минерализирани води

4. Характеристика на използваните йонити.

 • силноосновни анионити от пиридиновия ред
 • силноосновни анионити с алифатни аминогрупи
 • силноосновни анионити от втори тип
 • влакнест полиамфолит

5. Приложение на инфрачервена спектроскопия за изследване на физикохимичните изменения на анионитите след сорбцията на йода.

 • инфрачервени спектри на изплзваните силноосновни анионити
 • изменения в инфрачервените спектри на силноосновни анионити след сорбция на йод

6. Изследване на сорбцията и десорбцията на йода, морфологичните и структурните изменения на йонитите по методите на микроскопията и рентгеноструктурния анализ.

 • методика на изследванията
 • структруни особености на силноосновни анионити от първи тип с аминирани пиридинови групи
 • структурни особености на силноосновни анионити с алифатни аминогрупи
 • структурни особености на силноосновни анионити от втори тип
 • структурни особености на слабоосновен влакнест полиамфорит
 • обобщени резултати от изследванията по методите на микроскопията и рентгеноструктурния анализ