0 продукт(а) в кошницата Общо: 0.00 лв. 

Методи, алгоритми и устройства за измерване и контрол в биотехнологията

Автор: Александър Нейков, Крум Радонов, Коста Джамбазис, Георги Вълевски
Издателство: Техника
Издаденa: 1992г.
Страници: 270
Корици: Меки

Методи, алгоритми и устройства за измерване и контрол в биотехнологията 

1. Специфика, същност и задачи на биотехнологичните измервания и контрол.

2. Методологични и метрологични проблеми.

 • методи за измерване и контрол
 • основни принципи за метрологично осигуряване на биотехнологичната промишленост

3. Непосредствени биохтенологични измервания.

 • измерване на температура
 • измерване на налягане
 • измерване на разходи на течности и газове
 • измерване на скоростта на разбъркване
 • измерване и контрол на ниво на културалната течност и пяна
 • измерване на обем и маса на културалната течност в биореактор
 • измерване на концентрация на разтворен кислород  въглероден двуокис
 • измерване на рН и редокс-потенциал

4. Биодатчици и тяхното приложение.

 • същност и разновидност на биодатчиците
 • особености на чувствителните биологични елементи, използвани в биодатчиците
 • имобилизиране на ензими
 • електрохимични биодатчици
 • топлинни биодатчици
 • оптични биодатчици
 • механично-акустични биодатчици
 • използване на свързани мултиензимни реакции в ензимни датчици
 • възможности и приложение на биодатчиците
 • перспективи за използване на биодатчиците за контрол и управление на ферментационни процеси

5. Лабораторни биотехнологични измервания.

 • предмет на аналитичните биотехнологични лаборатнорни измервания
 • термометрични и термомагнитни методи и уреди
 • оптични методи и уреди
 • масспектометрични методи и уреди
 • хроматографски методи и уреди

6. Косвени биотехнологични измервания.

 • метрологични и квалиметрични аспекти на косвените измервания
 • приложение на апарата на косвените измервания в биотехнологията и биотехниката
 • автоматизирано измерване на морфометрични и физиологични параметри