0 продукт(а) в кошницата Общо: 0.00 лв. 

Органична химия

Автор: Любен Янков, Бохос Месроб, Лиляна Орлинова
Издателство: Наука и изкуство
Издаденa: 1992г.
Страници: 744
Корици: Твърди

Органична химия

1. Въведение в теоритичните основи на органичната химия.

 • предмет и историческо развитие на органичната химия
 • структурна теория
 • изомерия на органичните съединения
 • класификация на органичните съединения
 • номенклатура на органичните съединения
 • химични реакции

2. Изолиране, пречистване и установяване на структурата на органичните съединения.

 • изолиране и пречистване на органичните съединения
 • химични и физични методи за изследване структурата на органичните съединения

3. Въглеводори.

 • ациклени (мастни) въглеводори
 • ароматни въглеводороди
 • суровини и източници на органични съединения

4. Халогенопроизводни.

 • мастни халогенопроизводни
 • ароматни халогенопроизводни
 • флуороорганични съединения

5. Хидроксилни производни.

 • мастни хидроксилни производни
 • ароматни хидроксилни производни

6. Етери.

7. Карбонилни съединения. Алдехиди и кетони.

8. Азотсъдържащи съединения.

 • нитросъединения
 • нитрозосъединения
 • хидроксиламинови производни
 • амини
 • диазониеви соли
 • азосъединения
 • токсичност на азотсъдържащите съединения
9. Карбоксилни киселини.