0 продукт(а) в кошницата Общо: 0.00 лв. 

Примери и задачи по процеси и апарати в химическата технология

Автор: Константин Павлов, Пьотр Романков, Анаталой Носков
Издателство: Техника
Издаденa: 1990г.
Страници: 670
Корици: Твърди

Примери и задачи по процеси и апарати в химическата технология

1. Основи на приложната хидравлика.

 • основни зависимости и изчислителни формули
 • примери
 • контролни задачи

2. Помпи. Вентилатори. Компресори.

 • основни зависимости и изчислителни формули
 • примери
 • контролни задачи

3. Хидромеханични методи за разделяне. Хидродинамика на кипящия слой. Разбъркване в течна среда.

 • основни зависимости и изчислителни формули - утаяване, филтруване, центрофугиране, хидродинамика на кипящия слой, разбъркване в течна среда
 • примери
 • контролни задачи
 • пример за изчисляване на батериен циклон
 • пример за изчисляване на пенен газопромивател за пречистване на запрашен газ

4. Топлопренасяне в химичните апарати.

 • топлопренасяне чрез топлопроводимост
 • топлопредаване (топлопренасяне чрез конвекция)
 • топлопренасяне в повърхностни топлообменници
 • топлопренасяне при непосредствен контакт на потоците
 • ориентировъчни стойности на коефициентите на топлопредаване и топлопренасяне
 • примери
 • контролни задачи
 • примери за изчисляване на топлообменници

5. Изпаряване и кристализация.

 • основни зависимости и изчислителни формули
 • примери
 • контролни задачи

6. Основи на масопренасянето. Абсорбция.

 • основни зависимости и изчислителни формули
 • примери
 • контролни задачи

7. Дестилация и ректификация.

 • основни зависимости и изчислителни формули
 • примери
 • контролни задачи

8. Ексракция.

 • основни зависимости и изчислителни формули
 • примери
 • контролни задачи

9. Адсорбция.

 • основни зависимости и изчислителни формули
 • примери
 • контролни задачи

10. Сушене.

 • основни зависимости и изчислителни формули
 • примери
 • контролни задачи

11. Умерено и дълбоко охлаждане

 • основни зависимости и изчислителни формули
 • примери
 • контролни задачи