0 продукт(а) в кошницата Общо: 0.00 лв. 

Процеси и апарати в химичните и биотехнологичните производства

Автор: Александър Асенов, Павел Панев, Мария Енчева
Издателство: Земиздат
Издаденa: 1990г.
Страници: 380
Корици: Меки

Процеси и апарати в химичните и биотехнологичните производства

1. Основни процеси и апарати в химичните и биотехнологичните производства.

 • класификация
 • апарати и машини за основните технологични процеси
 • общи принципи при изчисляване на химични и биотехнологични производства
 • основни конструкционни материали и защитни покрития

2. Механични процеси.

 • транспортиране на твърди материали
 • раздробяване на твърди материали
 • сортиране на насипни материали
 • дозиране на твърди материали
 • гранулиране

3. Хидромеханични процеси.

 • основи на хидравликата
 • машини за преместване на течности
 • машини за свиване, разреждане и преместване на газове
 • разделяне на нееднородни смеси
 • разбъркване

4. Топлинни процеси.

 • основи на топлообмена
 • нагряване и охлаждане
 • кондензация
 • изпаряване
 • охлаждане до ниски температури
 • тръбни пещи

5. Масообменни процеси.

 • основи на масообмена
 • абсорбция
 • адсорбция
 • дестилация и ректификация
 • екстракция
 • сушене
 • кристализация

6. Химични процеси и реактори.

 • химични процеси
 • химични реактори
 • биореактори

7. Интензификация.

 • същност
 • нови високоефективни процеси