0 продукт(а) в кошницата Общо: 0.00 лв. 

Ръководство за лабораторни упражнения по неорганична и органична химична технология

Автор: Фанка Туджарова, Тодорка Попова, Милка Георгиева, Иванка Пецева
Издателство: Техника
Издаденa: 1988г.
Страници: 304
Корици: Меки

Ръководство за лабораторни упражнения по неорганична и органична химична технология

1. Аналитичен контрол в неорганичната химична технология.

 • аналитичен контрол на водата
 • аналитичен контрол в производството на амоняк
 • аналитичен контрол в производството на азотна киселина
 • аналитичен контрол в производството на сярна киселина
 • аналитичен контрол в производството на сода и содови продукти
 • аналитичен контрол в производството на минерални торове и соли

2. Производствени процеси в неорганичната технология.

 • технология на водата
 • технология на амоняка
 • технология на азотната киселина
 • технология на сярната киселина
 • технология на содовите продукти
 • технология на минералните торове и соли

3. Основни физични методи за охарактеризиране на органичните продукти.

 • физични константи
 • хроматография

4. Органичен синтез.

 • азобагрила и полупродуктите им
 • фармацевтични препарати
 • повърхностно активни вещества
 • синтез на полимери
 • синтез на филмообразуващи вещества и лепила
 • получаване на фактис