0 продукт(а) в кошницата Общо: 0.00 лв. 

Синтетичен каучук

Автор: Петко Николински
Издателство: Техника
Издаденa: 1981г.
Страници: 392
Корици: Твърди

Синтетичен каучук

1. Мономери за синтез на каучука.

 • диенови въглеводороди
 • получаване на хлоропрен
 • олефинови мономери
 • акрилнитрил
 • мономери за синтетичен каучук на основата на олефини

2. Методи за синтез на еластомери. Полимеризация и поликондензация.

 • полимеризация
 • поликондензация

3. Технология на получаването, свойства и преработване на синтетичните каучуци.

 • каучуци с общо предназначение
 • 1,4Цис-полиизопренов каучук
 • 1,4Цис-полибутадиенов каучук
 • етиленпропиленов каучук
 • бутадиенстиролов каучук
 • бутадиенвинилпиридинов каучук
 • карбоксилатни каучуци
 • бутадиенакрилнитрилов каучук
 • бутилкаучук
 • полихрлоропренов каучук
 • флуорокаучуци
 • полисулфиден каучук
 • полиуретанов каучук
 • силоксанови каучуци
 • хлорсулфрониран полиетилен
 • нови каучуци
 • синтетични латекси