0 продукт(а) в кошницата Общо: 0.00 лв. 

Справочник по строителна керамика

Автор: Георги Жечков, Лиляна Константинова, Поликсена Торньова, Севда Узунова
Издателство: Техника
Издаденa: 1986г.
Страници: 350
Корици: Твърди

Справочник по строителна керамика 

1. Основни суровини за производство на строителнокерамични изделия.

 • пластични материали
 • непластични материали

2. Добиване на глините.

 • добиване на глините чрез изкопаване
 • добиване на глините чрез взривяване
 • хидромеханично добиване на глините
 • добиване на глините при зимни условия
 • отлежаване на глините

3. Стенни и покривни керамични изделия.

 • класификация и асортименти
 • обработване на суровините
 • формуване на керамични изделия

4. Подови плочки.

 • класификация и асортимент
 • суровини за производство на подови плочки
 • подготовка на масите за подови плочки
 • пресуване на подови плочки
 • сушене, изпичане и глазиране на подови плочки
 • дефекти при производството на подови плочки

5. Фасадни плочки.

 • класификация и асортимент
 • суровини за производство на фасадни плочки
 • производство на фасадни плочки чрез полусухо пресуване
 • производство на фасадни плочки чрез пластично формуване
 • дефекти при производството на фасадни плочки

6. Каменинови канализационни тръби и специални части.

 • класификация и асортимент
 • суровини за производство на каменинови тръби
 • технология за производство на каменинови тръби
 • дефекти при производството на каменинови тръби

7. Киселиноустойчиви изделия.

 • класификация и асортимент
 • суровини за производство на киселиноустойчиви изделия
 • технология за производство на киселиноустойчиви изделия
 • дефекти при производство на киселиноустойчиви изделия

8. Сушене на строителнокерамични изделия.

 • свойства на атмосферния въздух и димните газове
 • материален и топлинен баланс на сушилните
 • пресмятане на сушилни
 • сушилни, използвани в строителнокерамичната промишленост
 • режим на сушене, общи правила за водене и интензифициране на процеса
 • дефекти при сушенето
 • съоръжения за подгряване на въздуха

9. Изпичане на строителнокерамични изделия.

 • същнос на процеса изпичане
 • класификация на пещите за изпичане на строителнокерамични изделия
 • характеристика на пещите, използвани в строителнокерамичната промишленост

10. Горива и тяхното изгаряне.

 • състав и състояние на горивата
 • топлина на изгаряне на горивата
 • характеристика на горивата, използвани за изпичане на стрителнокерамични изделия
 • изгаряне на горивата

11. Движение на газовете в сушилните и пещните агрегати.

 • видове движения на газовете
 • видове налягания на газовете и закон на Бернули
 • аеродинамични съпротивления при движението на газовете в сушилни и пещни агрегати
 • вентилатори
 • измерване на аеродинамични величини в сушилни и пещи

12. Контрол на суровините и качеството на изделията.

 • контрол на суровините
 • контрол на качеството на керамичните шликери
 • контрол върху свойствата на изпечения керамичен череп
 • контрол на качеството на готовата продукция