0 продукт(а) в кошницата Общо: 0.00 лв. 

Технология на химичните влакна

Автор: Величка Божорова, Павел Павлов, Лиляна Лападатова
Издателство: Техника
Издаденa: 1991г.
Страници: 194
Корици: Меки

Технология на химичните влакна 

I. Въведение.

1. Класификация на химичните влакна.

2. Исторически преглед, съвремнно състояне и перспективи за развитие на производството на химични влакна.

II. Теоретични основи на производството на химични влакна.

3. Основни етапи в производствотот на химични влакна.

4. Охарактеризиране на влакнообразуващите полимери.

 • основни изисквания към влакнообразуващите полимери
 • температурни и деформационни характеристики на влакнообразуващите полимери
 • термоустойчивост на влакнообразуващите полимери
 • молекулна маса и молекулно-масово разпределение на влакнообразуващите полимери
 • кристализационна способност на влакнообразуващите полимери

5. Преход на влакнообразуващите полимери във вискозно-течно състояние. Стореж и свойства.

6. Влакнообразуване.

 • общи принципи и основни методи при формуване на влакнести материали
 • влакнообразуване от стопилки
 • влакнообразуване от разтвори

7. Дообработка на химичните влакна.

 • ориентационно изтегляне на влакната
 • термостабилизиране на влакната

8. Основни физико-механични показатели на химичните влакна.

III. Производство на химични влакна.

9. Изкуствени влакна.

 • производство на вискозни влакна

10. Синтетични влакна.

 • полиамидни влакна
 • полиестерни влакна
 • полиакрилнитрилни влакна
 • други видове синтетични влакна