0 продукт(а) в кошницата Общо: 0.00 лв. 

Технология на преработването на нефта и газа

Автор: Георги Коларски, Тонка Илиева
Издателство: Техника
Издаденa: 1989г.
Страници: 136
Корици: Меки

Технология на преработването на нефта и газа

1. Обща характеристика на нефта и въглеводородните газове.

 • нефт - произход и разпространение
 • състав и свойства на нефта
 • класификация на нефта
 • въглеводородни газове
 • класификация и характеристика на нефтопродуктите
 • варианти за преработването на нефта

2. Първично преработване на нефта.

 • транспорт и съхранение на нефта и въглеводородните газове
 • преработване на нефта
 • пречистване и разделяне на въглеводородните газове

3. Вторично преработване на нефта и газа.

 • термично десктруктивно преработване на газа
 • промишлени инсталации за термодеструктивни процеси
 • пиролиза
 • коксуване на тежки нефтени суровини
 • каталитично деструктивно преработване и каталитичен крекинг
 • каталитичен риформинг
 • производство на арени
 • хидрогенизационни процеси

4. Методи за преработване на въглеводородни газове.

 • алкилиране на изоалкани с алкени
 • изомеризация на леки алкани

5. Методи за пречистване на нефтени фракции.

 • каталитична демеркантанизация на светли нефтени фракции
 • депарафинизация на дизелови фракции
 • екстракционни процеси за пречистване на маслени фракции
 • деасфалтизация на нефтени остатъци с пропан
 • пречистване на масла със селективни разтворители
 • депарафинизация на масла с разтворители

6. Производство на специални нефтопродукти.

 • производство на парафин и церезин
 • производство на нефтени битуми
 • производство на пластични мазилни вещества