0 продукт(а) в кошницата Общо: 0.00 лв. 

Технология на производството на растителни масла и сапуни

Автор: Мария Доцева, Съдбина Георгиева
Издателство: Земиздат
Издаденa: 1990г.
Страници: 282
Корици: Меки

Технология на производството на растителни масла и сапуни

1. Производство на масла по пресов начин.

 • съхраняване на маслодайните семена
 • почистване на семената
 • олющване на семената
 • смилане на семената
 • влаготоплинна обработка на мливото
 • извличане на маслото чрез пресуване
 • основни конструктивни елементи на шнековите преси
 • видове шнекови преси и технология на пресуването
 • технологични схеми за получаване на растителни масла по пресов начин
 • оползотворяване на отпадъците при получаване на масла чрез пресуване

2. Добиване на масла чрез екстрахиране.

 • екстрахиране на маслодаен материал
 • подготовка на материала за екстрахиране
 • разтворимост на растителните масла в органични разтворители
 • основни промишлени методи за екстрахиране
 • екстрахиране в екстрактори с различна конструкция
 • екстрахиране в апарати с непрекъснато действие
 • очистване на мисцелата
 • дестилация на мисцелата
 • отделяне на разтворителя от шрота
 • регенериране и рекупериране на разтворителя
 • разделяне на водно-бензиновите смеси
 • технологична схема на екстракционна инсталация НД-1250

3. Производство на етерични масла.

 • етерични масла и методи за получаването им
 • получаване на етерични масла чрез дестилация
 • спомагателно оборудване за производство на етерични масла чрез дестилация
 • инсталация за производство на розово масло
 • добиване на етерични масла чрез екстракция
 • преработка на етерични масла
 • синтетични ароматични вещества
 • използване на отпадъците от етеричномасленото производство

4. Рафиниране на растителни масла.

 • същност и цел на рафинирането
 • утаяване, филтриране и центрофугиране
 • хидратиране
 • неутрализиране на свободни мастни киселини; алкално рафиниране
 • непрекъснато сушене на маслата
 • избелване на маслата
 • обезмирисване и охлаждане на маслата
 • технологична схема за непрекъснато рафиниране
 • преработка на отпадъците при рафиниране
 • съхраняване на рафинираните масла

5. Производство на модифицирани масла.

 • модифициране на масла за хранителни цели
 • фракционна кристализация
 • технология на преестерифицирането
 • приложение на преестефицираните масла за хранителни цели
 • теоретични основи на хидрогенирането
 • производство на водород
 • пречистване на отработения водород
 • получаване на катализатори
 • апарати за хидрогениране по периодичен метод
 • непрекъснати методи за хидрогениране

6. Разлагане (хидролизиране) на мазнини. Производство на глицерин и мастни киселини.

 • значение на процеса разлагане на мазнините
 • общи сведения за хидролизната реакция и условия за нейното протичане
 • технология на разлагане и автоклави
 • производство на суров и дестилиран глицерин
 • дестилиране на мастни киселини

7. Производство на маргарин, комбинирани мазнини и майонеза.

 • производство на маргарин
 • суровини за производство на маргарин
 • технология за производство на маргарин
 • технологична схема за производство на маргарин
 • производство на комбинирани мазнини
 • производство на майонеза
 • хранителна стойност на маслените продукти

8. Производство на миещи и перилни средства.

 • общи сведения за производството на сапун
 • физико-химични свойства на сапуна и суровини за получването му
 • природа на водните сапунени разтвори
 • получаване на сапун от неутрални мазнини и мастни киселини по периодичен метод
 • обработване на сапунения клей с електролити
 • инсталация за карбонатно осапунване ТНБ-2
 • обработка на сапунената маса
 • охлаждане и изсушаване на сапунената маса
 • рязане и щамповане на сапуна
 • технологични схеми за производство на тоалетни сапуни
 • опаковане и съхраняване на сапуна
 • смесване
 • механична обработка (пилиране) на сапунената маса
 • производство на специални тоалетни сапуни

9. Синтетични миещи и перилни средства.

 • общи сведения
 • суровини за производство на синтетични миещи средства
 • приготвяне на композицията за синтетични миещи и перилни средства
 • сушене на композицията за синтетични средства
 • технологична схема за производство на синтетични миещи и перилни средства
 • производство на течни синтетични миещи средства
 • производство на пастообразни синтетични миещи средства