0 продукт(а) в кошницата Общо: 0.00 лв. 

Фармакология

Автор: Петко Узунов
Издателство: Медицина&Физкултура
Издаденa: 1991г.
Страници: 204
Корици: Меки

Фармакология

I. Обща фармакология.

1. Определение, предмет и задачи на фармакологията.

2. Лекарствено средство. Фази и етапи в създаването на лекарствата.

3. Фармакокинетика. Основни процеси.

 • резорбция на лекарствата
 • свързване на лекарствата с плазмените и тъканните белтъци
 • биотрансформации на лекарствата
 • екскреция на лекарствата

4. Фармакодинамика.

 • лекарствено действие и лекарствен ефект
 • рецепторни механизми за действие на лекарствата
 • кинетика на взаимодействията между лекарствата и рецепторите
 • видове лекарствени ефекти

5. Фактори, модифициращи лекарствени действия.

 • фактори от страна на лекарствата
 • фактори от страна на организма

6. Явления, наблюдавани при многократното прилагане на лекарствата.

 • привикване
 • лекарствена зависимост
 • кумулация

7. Взаимодействия на лекарствата.

II. Специална фармакология.

8. Лекарствени средства, повлияващи периферната нервна система.

 • средства, повлияващи вегетативната нервна система
 • миорелаксанти
 • локални анестетици

9. Лекарствени средства, повлияващи централната нервна система.

 • общи анестетици
 • сънотворни средства
 • антиепилептични средства
 • антипаркинсонови средства
 • седативни средства
 • психотропни средства
 • наркотични аналгетици
 • ненаркотични аналгетици
 • аналептици

10. Лекарствени средства, повлияващи сърдечно-съдовата система и бъбреците.

 • средства, подобряващи помпената функция на сърцето
 • антиаритмични средства
 • антистенокардични средства
 • антихипертензивни средства
 • периферни вазоактивни средства
 • антиатероматозни средства
 • диуретици

11. Хистамин и антихистаминни препарати.

12. Лекарствени средства, повлияващи кръвосъсирването.

 • вещества, ускоряващи кръвосъсирването
 • средства, забавящи кръвосъсирването

13. Лекарствени средства, повлияващи хемопоезата.

 • средства, повлияващи еритропоезата
 • стимулатори на левкопоезата

14. Флуориди.

15. Лекарствени средства, повлияващи стомашно-чревния тракт.

 • лекарствени средства, повлияващи апетита
 • противоязвени средства
 • средства, повлияващи рефлекса на повръщане
 • очистителни средства

16. Средства, повлияващи дихателната система.

 • стимулатори на потиснатото дишане
 • лекарствени средства, повлияващи кашлицата

17. Хормони.

 • хипоталамични хормони
 • хипофизарни хормони
 • хормони на щитовидната жлеза
 • хормони на панкреаса и перорални антидиабетични средства
 • хормони на кората на надбъбрека
 • полови хормони

18. Витамини.

19. Противомикробни средства.

 • антибиотици
 • сулфонамиди
 • противотуберколозни средства
 • 4-хинолони
 • противовирусни средства
 • антимокотични средства
 • антипротозойни средства
 • нитрофуранови производни
 • оксихинолинови производни
 • антилуетични средства

20. Противотумурни средства.

 • алкиращи средства
 • антиметаболити
 • противотумурни средства от растителен произход
 • противотумурни антибиотици
 • хормони и антихормони
 • ензими
21. Средства за девитализация на зъбната пулпа.