0 продукт(а) в кошницата Общо: 0.00 лв. 

Микробилогия

Автор: Димитър Димитров
Издателство: Медицина&Физкултура
Издаденa: 1993г.
Страници: 280
Корици: Меки

Микробилогия

I. Обща микробиология.

1. Предмет и задачи на микробиологията.

2. Кратка история на развитието на микробиологията.

3. Обща характеристика на микроорганизмите.

4. Морфология на бактериите.

5. Стурктура и характеристика на бактериалните клетки като протоцити.

 • клетъчна обвивка
 • клетъчна стена
 • външна мембрана
 • периплазмена зона
 • цитоплазма
 • ядро и хромозома
 • капсули
 • ресни
 • спори

6. Физиология на бактериите.

 • химичен състав и хранене
 • растежни фактори
 • бактериални ензими
 • метаболизъм на веществата при бактериите
 • култивиране на бактериите
 • растеж и размножаване на бактерии и плесенни гъби

7. Разпространение на микроорганизмите.

 • микрофлора на почвата, водата и въздуха
 • микрофлора на човешкото тяло
 • мироорганизми по дрогите и лекарствените средства

8. Участие на микроорганизмите в кръговрата на веществата в природата.

9. Действие на физични, химични и биологични фактори върху бактериите.

10. Бактериална генетика.

 • мутации
 • рестрикция и модификция на ДНК
 • бактериална трансформация
 • бактериални плазмиди
 • бактериална конюгация
 • трансдукция
 • генетична инженерия

11. Химиотерапевтици и антибиотици.

 • класификация на антибиотиците
 • биосинтез на антибиотици
 • биосинтез на други биологичноактивни вещества
 • механизъм на действие на химиотерапевтиците и антибиотиците върху бактериите
 • механизъм на устойчивост на микроорганизмите спрямо химиотерапевтиците и антибиотиците
 • приложение на антибиотиците в медицината, животновъдството, растениевъдството и хранително-вкусовата промишленост

12. Биотехнологията като наука и практика.

II. Инфекция и имунитет.

13. Учение за инфекцията.

 • роля на микроорганизмите в инфекцията
 • свойства на патогенните микроорганизми
 • роля на макроорганизма в инфекцията
 • пътища на разпространение на микроорганизмите в макроорганизма и развитие на инфекциозния процес
 • форма на инфекцията
 • роля на фактора външна среда в инфекцията

14. Учение за имунитета.

 • естествена резистентност
 • вроден имунитет
 • придобит имунитет
 • антигени
 • клетъчни основи на имунологичната реактивност
 • хуморален имунитет - антитела

15. Повишена чувствителност - алергия.

 • анафилаксия
 • атопични алергични реакции
 • серумна болест
 • инфекциозна алергия

16. Автоимунни реакции и заболявания.

17. Имунодефицитни състояния.

18. Имунопрофилактика и имунотерапия.