0 продукт(а) в кошницата Общо: 0.00 лв. 

Съдебна медицина

Автор: Стойчо Раданов
Издателство: Медицина&Физкултура
Издаденa: 1992г.
Страници: 206
Корици: Меки

Съдебна медицина

I. Обща част.

1. Определение, задачи, методи, съдържание и значение на съдебната медицина.

2. Кратки сведения за историята на съдебната медицина и на съдебномедицинската експертиза.

3. Процесуални основи и организация на съдебномедицинската експертиза.

  • обща постановка
  • права и задължения на експерта
  • съдебномедицинска документация
  • преценка на съдебномедицинската експертиза
  • организация на съдебномедицинската експертиза

II. Специална част.

4. Увреждания от различни видове външни въздействия. Определение и класификация.

  • увреждания от механични фактори
  • увреждания от твърди тъпи предмети
  • увреждания от остри предмети
  • увреждания от огнестрелни оръжия и взривове
  • увреждания в лицево-челюстната област с друга етиология

5. Основни въпроси на съдебномедицинската експертиза при насилствена смърт.

6. Механична асфиксия.

7. Разстройство на здравето и смърт от отравяне.

8. Съдебномедицинска експертиза на живи лица.

9. Смърт и трупни изменения.

10. Идентификация на личността по стоматологичния статус.

III. Деонтологично-правни въпроси в стоматологичната практика.

11. Медицинска деонтология.

12. Медицинско обслужване, стоматологична правоспособност, право за упражняване на частна практика.

13. Правомерност на медицинските действия, права и задължения на медицинските работници.

14. Прилагане на нови методи и средства за профилактика, диагностика и лечение.

15. Трансплантация на тъкани и органи.

16. Евтаназия.

17. Професионални правонарушения на медицинските работници и наказателна отговорност за тях.