0 продукт(а) в кошницата Общо: 0.00 лв. 

Анализ и синтез на технологичните процеси в машиностроенето

Автор: Иван Андонов, Ян Бекеш
Издателство: Техника
Издаденa: 1984г.
Страници: 322
Корици: Твърди

Анализ и синтез на технологичните процеси в машиностроенето 

1. Моделиране.

 • обектите и процесите като система
 • анализ, синтез, модел
 • общ начин за решаване на инженерно-техническите задачи

2. Модели на обектите в машиностроенето.

 • свойства на обектите
 • релации
 • описание на системата от свойства и релации на елементите

3. Модели от геометрията на обектите в машиностроенето.

 • равнинни фигури
 • основни типови модели на детайлите
 • взаимно положение, ориентация и подреждане на елементите на детайла
 • ротационни детайли
 • обемни детайли
 • избиране на основни елементи
 • модели на няколко равнища
 • модели на възли на металорежещи машини

4. Модели на физико-механичните свойства.

 • химичен състав
 • физико-механични свойства

5. Модели на дейностите (функциите).

 • движение и траектория
 • меахнизми и техните елементи
 • специализирани машини и съоръжения
 • универсални машини и съоръжения
 • манипулационни устройства

6. Модели на сложни процеси.

 • непрекъснати и прекъснати процеси
 • производствени и технологични процеси
 • управление на процесите

7. Основи на технологичния експеримент.

 • експериментални модели
 • основни сведения от теория на вероятностите
 • статистическа обработка на опитни данни
 • предпланиране на технологичния експеримент

8. Изследване на технологичен процес.

 • планиране на технологичен експеримент за получаване на линеен модел
 • планиране на експеримент за получаване на нелинеен модел
 • отсейващи експерименти
 • сравнителни изследвания в машиностроенето

9. Оптимизация на технологични процеси и машиностроителни обекти.

 • еднофакторна оптимизация
 • многофакторна оптимизация

10. Инженерно-технически задачи и начин за решаване.

 • еднопараметрична оптимизация
 • многопараметрична оптимизация
 • определяне на оптимални режими на рязане
 • имитационно моделиране