0 продукт(а) в кошницата Общо: 0.00 лв. 

Аварии в доменното производство

Автор: Владо Марков, Савчо Савов
Издателство: Техника
Издаденa: 1987г.
Страници: 144
Корици: Меки

Аварии в доменното производство 

1. Повишаване на ефективността на производството на чугун чрез намаляване на текущите престои на доменната пещ.

 • определения и класификация на авариите
 • влияние на текущите престои върху производителността на доменната пещ и разхода на кокса

2. Изменения в кожуха, зидарията и охлаждането на доменната пещ през време на експлоатацията.

 • деформации и разкъсвания на кожуха
 • разрушаване на огнеупорната зидария
 • разрушаване на охладителите
 • пробиване на огнището

3. Аварии и повреди в системата за дозиране и насипване на шихтата в пещта.

 • повреждане на едно от коксовите сита
 • падане на скип от релосвия път
 • разхлабване на въжетата на скиповете
 • горене на газ в приемната фуния
 • изкривяване на щангите и окачването на конусите
 • неизравняване на налягането в междуконусното пространство
 • нарушения в херметичността на насипния апарат
 • неизправности при определяне на нивото на шихтата

4. Аварии и неизправности във въздухонагревателите и въздухоподаващите устройства.

 • деформации и пукнатини по кожуха на въздухонагревателите и въздухопроводите
 • разрушаване на зидарията на въздухонагревателите
 • аварии и неизправности в арматурата на въздухонагревателя
 • попадане на кокс в дюзите и колоната на фурмените устройства
 • заливане на фурмените устройства с шлака и чугун
 • изгряване на елементи от фурмените устройства

5. Неизправности и нарушения при източване на продуктите от пещта.

 • намаляване на дължината на чугунотека
 • запушване на канала на чугунотека при източване на чугун
 • прекалено удължаване на канала на чугунотека
 • източване на чугун при недостатъчно изсушен чугунотек
 • изхвърляне на подплатата на чугунотека
 • задръстване на главния улей с коксов синтеж
 • разрушаване на огнеупорната набивка на главния улей
 • повреждане на устройствата на улеите
 • прогаряне на чугуновозни и шлифовозни кофи
 • повреждане на електрическата пушка и ръчно запушване на чугунотека
 • изгаряне на елементи от шлаковото устройство

6. Аварии при внезапно прекратяване на подаването на енергия за доменната пещ.

 • прекратяване на подаването на въздух
 • прекратяване на подаването на вода
 • прекратяване на подаването на пара
 • прекратяване на подаването на електроенергия
 • прекратяване на подаването на сгъстен въздух
 • едновременно прекратяване на пдоаването на всички видове енергии

7. Експлозии в доменното производство.

 • експлозии на газо-въздушни смеси
 • взривове при контакт на разтопен метал и шлака с вода