0 продукт(а) в кошницата Общо: 0.00 лв. 

Графично моделиране в проектирането и производството

Автор: Илия Георгиев, Иван Сиклунов
Издателство: Техника
Издаденa: 1985г.
Страници: 240
Корици: Твърди

Графично моделиране в проектирането и производството 

1. Основни определения.

 • машинна графика
 • CAD/CAM системи
 • геометрично моделиране
 • визуализационно моделиране

2. Обемно геометрично моделиране.

 • общи сведения
 • математически модел в геометричното моделиране
 • някои определения
 • формални характеристики на схемите на представяне
 • неформални свойства на схемите на представяне
 • съвместимост и еквивалентност на представянията
 • нееднозначни схеми за представяне на обемни тела
 • схеми на моделиране, основани на извличане на копия-примитиви
 • схеми на моделиране, основани на клетъчна декомпозиция
 • схеми на моделиране, основани на пространствено запълване
 • пространствено запълване чрез кодиране в осмично дърво

3. Моделиране чрез шаблони. Конструктивно обемно моделиране.

 • общи сведения
 • обемно моделиране чрез шаблони S схеми
 • конструктивно обемно моделиране С схеми
 • формални и неформални свойства на С схемите за моделиране
 • една схема за обемно моделиране

4. Гранично представяне. Скулптурирани повърхнини.

 • гранично представяне В схеми
 • характерни свойства на В схемите
 • хибридни схеми и конвертиране на представянията
 • определяне на границата
 • математически методи за описване и построяване на тримерни повърхнини
 • конструиране на билинейни, линейчати и Кунсови линейни повърхнини
 • конструиране на бикубични, Кунсови кубични и линейчати кубични повърхнини
 • конструиране на повърхнини на Безие
 • конструиране на В-сплайн повърхнини

5. Визуализационно моделиране.

 • стандартизиране при построяване на графични изображения
 • извеждане на графична информация
 • работни станции
 • координатни системи и трансформации
 • сегменти
 • графичен ход
 • метафайл
 • конфигурации на сситемата GKS
 • функции на графичната система

6. База от данни в графичното моделиране.

 • определение
 • списъци
 • концепция за графична база от данни
 • същностно-релационен метод за задаване на проектираните обекти
 • логически структури в базата от данни
 • примерно изграждане на база от данни

7. Приложни аспекти на графичното моделиране.

 • общи положения
 • проектиране
 • анализ на проекта
 • документиране
 • производствен процес
 • роботизиран монтаж