0 продукт(а) в кошницата Общо: 0.00 лв. 

Изпитване и изследване на металорежещи машини

Автор: Иван Тошев, Лилия Тужарова, Парашкев Енчев
Издателство: Техника
Издаденa: 1990г.
Страници: 330
Корици: Меки

Изпитване и изследване на металорежещи машини

1. Точност на металорежещите машини и начини за оценяването им.

 • основни грешки в металорежещите машини
 • основни видове изпитвания
 • тенденции в развитието на методите на изпитване и изследване

2. Геометрична точност на металорежещите машини.

 • методи за проверка на геометричната точност
 • специални проверки за оценка на геометричната точност на металорежещите машини с програмно управление
 • някои насоки за подбряване на геометричната точност

3. Кинематична точност на металорежещите машини.

 • причини за кинематични грешки
 • методи и средства за определяне на кинематичната точност
 • повишаване на кинематичната точност

4. Топлинни деформации на металорежещите машини.

5. Енергийни изследвания на металорежещите машини.

 • баланс на енергийните загуби
 • определяне на загубите на мощност и коефициента на полезно действие
 • начини за намаляване на енергийните загуби

6. Моделиране при изследване на металорежещите машини.

 • основни положения, основни принципи и етапи при построяване на математични модели на физически системи
 • физично моделиране
 • изследване на динамичните характеристики на металорежещите машини чрез моделиране с АИМ

7. Теоритични основи при изследване на динамичните качества на металорежещите машини.

 • динамична система на металорежещите машини и нейните особености
 • статични и динамични характеристики на елементи и системи
 • изследване на линейни системи със съсредоточени параметри
 • честотни динамични характеристики
 • свързване на елементарни динамични звена в динамична система
 • устойчивост на динамичната система

8. Изследване на статичните и динамичните характеристики на еластичната система на металорежещите машини.

 • еластична система на вретенен възел
 • влияние на отклоненията от геометричната форма и размерите на елементите на вретенния възел върху статичната и динамичната му характеристика
 • еластична система на супортен възел

9. Изпитване и изследване на устойчивостта на динамичната система на металорежещите машини.

 • динамична характеристика на процеса на рязане
 • устойчивост на динамичната система при рязане
 • влияние на следите от предшестващо обработване върху устойчивостта на динамичната система при рязане
 • методи за изпитване и оценка
 • фрикционни самовъзбуждащи се трептения
 • изследване на влиянието на външните въздействия върху поведението на динамичната система
 • виброакустична диагностика на източници на принудени трептения
 • възможности за повишаване на виброустойчивостта

10. Вероятностни задачи ри динамичните изследвания на металорежещите машини.

 • основни характеристики
 • устойчивост при случайно отклонение на параметрите на динамичната система
 • моделиране на вибрациите посредством временни редове

11. Акустични характеристики на металорежещите машини.

12. Надеждност на металорежещите машини.