0 продукт(а) в кошницата Общо: 0.00 лв. 

Машини за пластична деформация на металите

Автор: Тодор Пенчев, Донка Нанкова
Издателство: Техника
Издаденa: 1990г.
Страници: 330
Корици: Меки

Машини за пластична деформация на металите

1. Теоритични основи на конструиране на колянови преси.

 • структурни схеми и кинематични параметри на изпълнителните механизми
 • определяне на силите и моментите, действащи върху звената по време на работния ход
 • методики за якостно оразмеряване на колянов вал и зъбни предавки за колянови преси
 • изобр на двигател и к.п.д.

2. Конструктивни особености на основните възли на колянови преси.

 • видове рамки и методики за якостното им оразмеряване
 • конструктивни особености на колянови валове и мотовилки
 • конструктивни особености на супорти
 • конструктивни особености на съединители и спирачки

3. Колянови преси за листово щамповане.

 • универсални колянови преси
 • специализирани колянови преси за листово щамповане
 • методи и средства за осигуряване на безопасност при работа с колянови преси
 • средства за намаляване на шума при работа
 • тенденции в развитието

4. Машини за обемно деформиране.

 • колянови преси за горещо обемно щамповане
 • хоризонтални ковашки машини
 • хоризонтални огъващи машини
 • ротационни машини за обемно деформиране
 • винтови преси
 • колянови преси за студено обемно деформиране
 • общи изисквания за безопасност

5. Автомати за листово и обемно щамповане.

 • автомати за огъване
 • автомати за пробиване и отрязване с долно задвижване
 • автомати за пробиване и изсичане с управление от ЕИМ
 • многопозиционни автомати за листово щамповане
 • еднопозиционни автомати за студено обемно щамповане
 • многопозиционни автомати за обемно щамповане

6. Чукове за коване и щамповане.

 • теоритични основи на ударните машини за пластични деофрмации
 • основни параметри и класификация на чуковете
 • паровъздушни чукове
 • чукове с двустранен удар
 • пневматични чукове
 • високоскоростни чукове
 • хидравлични чукове
 • средства за намаляване на шума
 • перспективи за усъвършенстване

7. Хидравлични преси.

 • основни елементи и параметри
 • хидравлични преси с непосредсвено задвижване от помпа
 • хидравлични преси с помпено-акумулаторно задвижване
 • специални конструкции преси за листово и обемно щамповане

8. Механизация и автоматизация при работа с отделни заготовки.

 • параметри влияещи при избиране на средства за автоматизация
 • захранващи устройства
 • устройства за подаване на ивици и листове към преси
 • устройства за отстраняване на детайлите и отпадъците от работното пространство на преси
 • автооператори
 • устройства за транспортиране

9. Автоматизация при работа с материали, навити на рула и кангали.

10. Механизирани и автоматизирани линии за листово и обемно щамповане.