0 продукт(а) в кошницата Общо: 0.00 лв. 

Машинно чертане част 1

Автор: Бранимир Сандалски, Елена Златанова, Красимира Панайотова
Издателство: Техника
Издаденa: 1993г.
Страници: 175
Корици: Меки

Машинно чертане част 1

1. Стандартизация и стандарти. Общи правила за оформяне на чертежа.

 • общи бележки
 • задачи на стандартизацията
 • категории и видове стандарти
 • единна система за конструкторска документация (ЕСКД)
 • формати
 • основен надписс
 • мащаби
 • линии
 • шрифтове

2. Основни методи на изобразяване.

 • геометрични построения
 • видове проектиране
 • основни проекционни равнини и изгледи
 • правоъгълни проекции на точка
 • правоъгълни проекции на отсечка
 • правоъгълни проекции на равнинна фигура
 • основни изгледи на прости геометрични тела
 • точни от повърхнината на геометрично тяло
 • разчитане на изгледи
 • аксонометрични проекции

3. Изобразяване на детайлите в машиностроителните чертежи.

 • изгледи
 • сечения
 • разрези
 • опростяване на изображенията

4. Размери и размерна мрежа в чертежите.

 • въвеждащи понятия при оразмеряването на изделията
 • правила за нанасяне на линейни и ъглови размери
 • размерна мрежа на технологичните и симетрични елементи
 • изисквания и принципни положения на геометрично-технологичното оразмеряване на несиметрични елементи
 • размерна мрежа на несиметрични елементи

5. Точност на размери и повърхнини.

 • основни понятия и термини
 • норми за точност на линейните и ъгловите размери
 • означаване на нормите за точност на размерите в чертежа
 • норми за точност на разположението на повърхнините и осите
 • допуски на формата и на сумарните отклонения на повърхнините
 • грапавост на повърхнините

6. Технически измервания на линейни и ъглови размери.

 • основни понятия
 • измерване на линейни размери
 • измерване на ъглови размери
 • измерване на отклоненията на разположението на повърхнините
 • измерване на отклонениятана формата и сумарните отклонения от формата и разположението на повърхнините
 • оценяване на грапавостта на повърхнините

7. Изработване на чертежи на детайли.

 • съдържание на чертежите
 • избор на изображения
 • определяне на главното изображение
 • съставяне на размерна мрежа
 • технически изисквания
 • изпълнение на чертежите

8. Изобразвяване и сглобки на гладки съединения.

 • взаимозаменяемост при проектиране и създаване на машините
 • изобразвяване и сглобки на гладки цилиндрични съединения
 • калибри за повръхнини на цилиндрични съединения
 • изобразяване и сглобки на търкалящи се лагери
 • изобразяване и оразмеряване на шпонково и щифтово съединение

9. Негладки съединения, свързващи детайли в предавки.

 • изобразяване, оразмеряване и контрол на резбови елементи и съединения
 • изобразяване и оразмеряване на съединения със стандартизирани резбови детайли
 • изобразяване, оразмеряване и контрол на шлицови елементи и съединения
 • изобразяване и оразмеряване на зъбни предавки
 • изобразяване и оразмеряване на пружини и съединенията им
 • изобразяване и оразмеряване на неразглобими съединения

10. Конструкторски документи на сглобяеми единици.

 • основни конструкторски документи
 • характеристики на сборния чертеж
 • спецификация
 • разчитане на конструкторски документи на примерна сглобяема единица
 • разчитане и детайлиране на чертежа на общия вид
 • схеми
 • приложение, размножаване и автоматизация на изработването на конструкторската документация
Сходни продукти

Задачи по машинно чертане
Задачи по машинно чертане