0 продукт(а) в кошницата Общо: 0.00 лв. 

Металолеене

Автор: Моис Коен, Костадинка Радева, Донка Огнянова
Издателство: Техника
Издаденa: 1992г.
Страници: 214
Корици: Меки

Металолеене

1.Строеж и свойства на течните метали и сплави.

 • физични свойства
 • кристализация

2. Леярски свойства на металите и сплавите.

 • тънколивност
 • ликвация
 • леярско свиване
 • всмукнатини
 • вътрешни напрежения в отливките

3. Формовъчни материали и смеси.

 • общи сведения
 • формовъчни пясъци
 • формовъчни глини
 • свързващи вещества
 • пригар и противопригарни материали
 • други спомагателни формовъчни материали
 • формовъчни смеси
 • свойства и методи за изпитване на формовъчни и сърцеви смеси
 • приготвяне на формовъчни смеси
 • възстановяване на качествата на отработените формовъчни смеси
 • смесване на формовъчните материали

4. Технология на изработване на леярски форми и модели.

 • формовъчни каси и инструменти
 • моделна екипировка
 • кутии за сърца
 • леякови системи
 • конструиране на леякова система
 • изработване на леярски форми
 • формоване в почва
 • формоване в две каси
 • многокасово формоване
 • формоване с шаблон
 • машинно формоване
 • уплътняване чрез пресоване
 • уплътняване на смесата с песъкомет
 • специални формовъчни машини
 • изработване на леярски сърца
 • начини за изработване на леярски сърца
 • машинно изработване на сърца
 • сушене на леярските форми и сърца
 • подготвяне и сглобяване на формите

5. Производство на отливки от чугун.

 • състав и свойства на чугуните
 • леярски свойства на чугуните
 • висококачествени чугуни
 • шихтови материали
 • топилен агрегат за леярски чугун
 • топене на чугуна
 • разливане на чугуна
 • заключителни операции при получаване на чугунени отливки
 • термична обработка на отливки от сив чугун
 • дефекти в чугунените отливки

6. Производство на отливки от стомана.

 • леярски свойства на стоманата и особености при получаване на стоманени отливки
 • топилни агрегати за получаване на стомана за леярски цели
 • шихтови материали за топене на стомана
 • особености при топенето и рафинирането на стоманата
 • леене на стоманени отливки
 • термична обработка на стоманените отливки
 • дефекти и брак

7. Производство на отливки от цветни метали и сплавки.

 • шихтови материали
 • пещи за топене на цветни метали и сплави
 • топене и особености при леене на мед и сплави на медна основа
 • топене и особености при леене на алуминий и сплави от алуминиева основа
 • топене и леене на магнезиеви сплави
 • топене и леене на цинкови сплави
 • композиции на калено-оловна основа

8. Специални методи на леене.

 • кокилно леене
 • центробежно леене
 • леене под налягане
 • леене с противоналягане
 • леене в черупкови форми
 • леене по стопяеми модели
 • леене с газифициращи се модели
 • други методи и новосити
 • техника на безопасност и охрана на труда