0 продукт(а) в кошницата Общо: 0.00 лв. 

Металорежещи машини и технология на машиностроенето

Автор: Иван Георгиев, Георги Жеков, Стефан Даскалов
Издателство: Техника
Издаденa: 1994г.
Страници: 396
Корици: Твърди

Металорежещи машини и технология на машиностроенето

1. Основни понятия и определения в технологията на машиностроенето.

 • основни понятия и определения
 • заготовки за изработване на детайлите
 • бази и базиране
 • размерообразуване и технологични размерни изчисления

2. Металорежещи инструменти и инструментални материали.

 • конструкция на металорежещите инструменти
 • геометрия на режещата част на инструментите
 • инструментални материали

3. Основи на обработването чрез рязане.

 • кинематика на процеса на рязане и елементи на режима на рязане и срязвания слой
 • физика на процеса на рязане
 • динамична характеристика на процеса на рязане
 • технологична характеристика
 • определяне на режимите на рязане

4. Металорежещи машини.

 • класификация
 • формообразуване и класификация на движенията
 • структура
 • подреждане на кинематичните характеристики на работните органи
 • преводи
 • управление на преводите
 • стабилност
 • плавност на движенията
 • устойчивост срещу трептения

5. Подготвяне на заготовки за обработване.

 • заготовки, получавани чрез отливане и пластично деформиране
 • заготовки, получени от прътов и листов материал
 • разкрояване на материалите

6. Струговане и стругови машини.

 • стругарски ножове
 • процес на рязане при струговане
 • стругови машини
 • екипировка към иниверсалните стругови машини
 • обработване на характерни повърхнини на стругови машини

7. Процеси на рязане и машини за обработване на отвори.

 • свредловане
 • зенкероване
 • райбероване
 • разстъргване
 • пробивни и пробивно-разстъргващи машини
 • екипировка
 • видове отвори и технологични особености при тяхното обработване

8. Фрезоване и  фрезови машини.

 • инструменти за фрезоване
 • процес на рязане при фрезоване
 • фрезови машини
 • фрезоване на равнинни повърхнини, шпокнкови канали и канали на шлицови валове

9. Стъргане и стъргателни машини.

10. Протегляне и протеглящи машини.

11. Шлифоване и шлифовъчни машини.

 • абразивни инструменти
 • процес на рязане при шлифоване
 • видове
 • сили на рязане и мощност при шлифоване
 • определяне на режима на рязане при шлифоване
 • шлифовъчни машини

12. Зъбообработване и зъбообработващи машини.

 • нарязване на цилиндрични зъбни колела
 • нарязване на червячни колела
 • нарязване на конусни зъбни колела
 • определяне на режима на рязане
 • довършващо обработване на зъбите на зъбни колела
 • приложение на метода на отъркалването за изработване на нееволвентни профилни повърхнини

13. Резбообработване и резбообработващи машини.

14. Методи за довършващо обработване на детайлите.

15. Електрохимични и електрофизични методи за обработване.

16. Агрегатни машини и автоматични линии.

17. Обработващи центри  и гъвкави автоматизирани системи.

18. Експлоатация, ремонт и модернизация.

19. Точност на изработване на детайлите.

 • обща методика за изучаване на грешките при обработването
 • фактори, предизвикващи грешки при обработване на детайлите
 • грешки, предизвикани от неточност на установяването на заготовките
 • грешки, предизвикани от силови премествания в технологичната система
 • настройване на технологичната система на размер
20. Разработване на технологични процеси.