0 продукт(а) в кошницата Общо: 0.00 лв. 

Металургия на желязото

Автор: Аврам Аврамов, Иванчо Иванчев, Цветан Цанев
Издателство: Техника
Издаденa: 1994г.
Страници: 428
Корици: Меки

Металургия на желязото

1. Развитие на методите за производство на желяз и неговите сплави.

 • кратка история на желязодобиването от древността до наши дни
 • история на железодобиването по българските земи

2. Обща технологична схема на производството на черни метали.

3. Обща теория на редукционните процеси.

 • термодинамични основи на редукцията на металните оксиди
 • карботермична редукция на металните оксиди
 • металотермична редукция на металните оксиди
 • редуктори за руднотермични процеси

4. Суровини. Подготовка на суровините за доменен процес.

 • обща схема на производството на чугун
 • суровини и свойствата им
 • предварителна подготовка на материалите за доменен процес
 • процеси на уедряване

5. Доменен процес.

 • процеси на доменната пещ
 • съоражения и агрегати в доменния процес
 • технология на доменното производство

6. Предпоставки за развитието на други методи за получаване на желязо и чугун.

 • методи за получаване на метализирани продукти с използване на газообразен редуктор
 • методи за използване на твърд редуктор
 • комбинирани и други методи

7. Рудноелектротермични процеси.

 • обща характеристика и класификация
 • електроди
 • специална рудна електротермия

8. Общи основни стоманодобивни процеси.

 • класификация на стоманите
 • маркировка
 • термодинамика настоманодобивните процеси
 • кинетика на стоманодобивните процеси
 • стоманодобивни шлаки
 • окисление и отстранявне на примесите

9. Методи за производство на стомана.

 • конверторно производство
 • електростоманодобивно производство
 • мартеново производство

10. Извънпещна обработка на стоманата. Методи за разливане.

 • продухване на метала с инертни газове
 • вакуумиране на стоманата
 • класически методи за разливане на стоманата
 • непрекъснато разливане на стоманата

11. Екологични проблеми на черната металургия.