0 продукт(а) в кошницата Общо: 0.00 лв. 

Обработване на металите чрез пластична деформация

Автор: Цанко Цанков, Георги Попов, Георги Пецов
Издателство: Техника
Издаденa: 1995г.
Страници: 371
Корици: Меки

Обработване на металите чрез пластична деформация

1. Основни уравнения на механиката на непрекъснатите среди.

 • теория на напреженията
 • геометрична теория на малките деформации
 • пластично състояние
 • екстремални принципи
 • теория на полето на линиите на плъзгане
 • определяне на напреженията по метода на средните стойности

2. Физични основи на пластичното деформиране на металите.

 • етапи в развитието на представите за механизма на пластично деформиране на металите
 • механизми за пластично деформиране
 • пластична деформация на монокристал - влияние на вида
 • деформиране на полискристал
 • деформационна текстура
 • деформационно уячаване (наклеп)
 • влияние на температурата върху деформираните кристали
 • свръхпластичност
 • промени в пластично деформираните метали с течени на времето
 • основни закони на пластичното деформиране

3. Физико-механично поведение на металните материали при обработването им чрез пластична деформация.

 • съпротивление
 • контактно триене при пластична деформация
 • пластичност и деформируемост на металите
 • преддеформационно нагряване на металите
 • термомеханични фактори при обработване на металните материали
 • термомеханично обработване на стоманите

4. Коване.

 • основни операции при коване
 • сплескване
 • ковашко изтегляне
 • пробиване

5. Щамповане.

 • същност и осбености
 • открито щамповане
 • закрито щамповане
 • студено обемно щамповане
 • разработване на технологичен процес

6. Щанцоване.

 • обща характеристика и класификация на щанцовите методи за обработване
 • методики за отчитане влиянието на основните фактори
 • разделителни операции
 • огъване
 • дълбоко изтегляне
 • други методи за дълбоко изтегляне
 • ротационно деформиране (спинингуване)
 • разработване натехнологичен процес

7. Валцоване.

 • общи сведения
 • анализ на процеса
 • калибър и елементи на калибъра на валците
 • валцоване в машиностроенето

8. Пресоване.

9. Изтегляне през дюзата.