0 продукт(а) в кошницата Общо: 0.00 лв. 

Обща металургия

Автор: Никола Кунчев, Жорж Минчев
Издателство: Техника
Издаденa: 1984г.
Страници: 300
Корици: Меки

Обща металургия

1. Суровини за металургията и подговката им за преработване.

 • руди и концентрати
 • спомагателни материали
 • подготовка на суровните за металургична обработка

2. Теоретични основи на металургията.

 • основни физикохимични понятия, закони и процеси
 • физикохимични основи на горенето
 • дисоциация на металните карбонати, окиси и сулфиди
 • редукция на металните окиси
 • пържене на метални руди и концентрати
 • металургични стопилки
 • окислителни процеси в металургията
 • ликвационни процеси, изпарение и кондензация в металургията
 • хидрометалургични и електролизни процеси

3. Металургия на чугуна.

 • общи свдения за чугунодобивното производство
 • доменна пещ и спомагателни съоръжения към нея
 • процеси в доменната пещ
 • работа и управление на доменната пещ

4. Металургия на стоманата и феросплавите.

 • общи сведения за стоманодобивното производство
 • стоманодобивни процеси
 • производство на стомана в мартенови пещи
 • производство на стомана в електропещи
 • разливане и кристализация на стоманата
 • вакуумна металургия на стоманата
 • металургия на феросплавите