0 продукт(а) в кошницата Общо: 0.00 лв. 

Приложение на роботите в машиностроенето

Автор: Колектив
Издателство: Техника
Издаденa: 1987г.
Страници: 500
Корици: Меки

Приложение на роботите в машиностроенето 

Внедряване на промишлени роботи 

1. Място и роля на промишлените роботи в автоматизацията на машиностроителното производство.

2. Основни насоки на приложението на промишлени роботи в машиностроителното производство.

3. Технологични и организационни предпоставки и изисквания за приложение на промишлените роботи.

4. Последователност на дейностите при проектиране и внедряване на автоматизирани технологични процеси с използване на промишлени роботи.

5. Експлоатация и поддържане на автоматизирани технологични модули и производствени системи.

6. Проблеми на икономическата и социалната ефективност при внедряването на промишлени робти в машиностроителното производство.

 

7. Състояние на внедряването на промишлените роботи в дискретното производство у нас.

Автоматизиране на транспортноманипулационни операции 

1. Особености при автоматизиране на транспортно-манипулационните операции с промишлени роботи. Изисквания към технологичните операции, подлежащи на роботизиране.

2. Промишлени роботи за транспортно-манипулационни операции, произвеждани в България.

3. Особености при работизиране на ковашко-пресовата обработка.

4. Особености при обслужването на металорежещи машини с промишлени роботи.

5. Допълнителни устройства за автоматизация при металорежещи, ковашко-пресови и леярски машини.

6. Приложение на промишлените роботи в гъвкави производствени системи.

7. Системи за управление на автоматизирани технологични модули, обслужвани от роботи.

8. Перспективи за развитие на манипулационните роботи и роботизираните технологични модули.

Технологични промишлени роботи

1. Технологични промишлени роботи - същност, поява и развитие. Особености.

2. Особености при роботизиране на бояджийските операции.

 • значение на лаковите покрития и възможност за подобряване на работните условия
 • технология на нанасяне на лаковите покрития 
 • особености при нанасяне на лаковите покрития с бояджийски роботи
 • видове промишлени роботи, използвани за бояджийски операции
 • бояджийска екипировка
 • примери за реализирани работни места

3. Приложение на промишлени роботи за заваряване.

 • точково електросъпротивително заваряване
 • особености на точково съпротивително заваряване с промишлен робот
 • дъгово заваряване в защитна газова среда
 • особености при дъгово заваряване с промишлени роботи
 • промишлени роботи за дъгово заваряване
 • лазерно заваряване и рязане с промишлени роботи
 • заваръчна апаратура
 • спомагателни устройства
 • заваръчни комплекси с промишлени роботи

4. Особености при автоматизиране на монтажните операции с промишлени роботи.

 • причини и условия за навлизането на промишлените роботи в монтажа
 • някои особености на монтажния процес и изисквания към обекта за монтаж
 • поява и развитие на промишлените монтажни роботи
 • средства за адаптация при монтаж с промишлени роботи

5. Изпълнение на контролни операции с промишлени роботи.

 • предпоставки за появата, развитието и приложението на измерителните роботи
 • конструктивни и технологични особености

6. Приложение на промишлените роботи за изпълнение на други технологични операции.

 • дробеструйна обработка
 • измиване на детайли след механична обработка
 • почистване на мустаци
 • почистване на повърхността на отливки
 • шлифоване и полиране
 • нанасяне на уплътняващи, залепващи и смазващи материали
 • контролни операции
 • настройка на електронни схеми
7. Тенденции за развитие и приложение на технологичните роботи.

Гъвкави автоматизирани производствени системи 

1. Насоки в развитието на комплексно автоматизираните производства в машиностроенето.

2. ГАПС - определение и класификация.

3. Състав на машините и съоръженията за изграждане на ГАПС.

 • основни подсистеми в ГАПС
 • обработващи машини и спомагателни съоръжения за ГАПС, произвеждани у нас

4. Примери за гъвкави автоматизирани производствени системи.

 • развитие на автоматизираните производствени системи в България
 • примерна организация на основния проиводствен процес в ГАПС

5. Основни характеристики и функции на информационно-управляващата подсистема в ГАПС.

6. Програмно-техническа реализация на ИУС.

 • програмно осигуряване на ИУС
 • информационно осигуряване на ИУС
 • базови програмно-технически средства за ИУС

7. Особености на проектирането и внедряването на ГАПС.

 • особености на проектирането на ГАПС
 • методични насоки за определяне на степен на гъвкавост и равнище на автоматизация
 • особености при внедряването на ГАПС
 • технико-икономически проблеми на ефективността на ГАПС