0 продукт(а) в кошницата Общо: 0.00 лв. 

Ръководство за курсово проектиране на леярски машини и съоръжения

Автор: Златко Македонски, Кирил Кирилов, Петър Добрев
Издателство: Техника
Издаденa: 1979г.
Страници: 110
Корици: Меки

Ръководство за курсово проектиране на леярски машини и съоръжения

1. Обща методика за разработване на курсовия проект.

2. Общи елементи на леярските машини и съоръжения.

 • бункери
 • затвори, дозатори и питатели
 • елементи за задвижване и управление

3. Машини и съоръжения за приготвяне на формовъчните смеси.

 • колерганти с вертикални ролки
 • центробежни колерганти
 • смесители за течни и пластични самовтвърдяващи се формовъчни смеси

4. Машини за изработване на леярски форми.

 • формовъчни машини
 • песъкомети

5. Машини за изработване на леярски сърца.

 • универсални песъкострелни машини
 • песъкострелни машини за методите Hot-box, CO2, Cold-box

6. Машини и съоръжения за избиване на формите и почистване на отливките.

 • ексцентрикови избивни решетки
 • инерционни избивни решетки
 • механизирани и автоматизирани избивни инсталации
 • сачмометни инсталации за почистване на отливки