0 продукт(а) в кошницата Общо: 0.00 лв. 

Ръководство за курсово проектиране на металорежещи инструменти

Автор: Петър Събчев, Александър Недялков, Георги Жеков
Издателство: Техника
Издаденa: 1991г.
Страници: 271
Корици: Меки

Ръководство за курсово проектиране на металорежещи инструменти

1. Обща методика на проектиране на металорежещи инструменти.

 • определяне схемата на работа на инструмента
 • избиране на материал за режещата и съединителната част на инструмента
 • определяне на габаритните размери и начина на закрепване на инструмента
 • подбиране и изчисляване на режимите, силите, моментите и мощността на рязане
 • изчисляване на отделните конструктивни елементи на инструмента
 • проверка на конструктивните елементи
 • разработване на конструкцията на инструмента
 • съставяне на технически изисквания за изработване на инструмента
 • изисквания към чертежите и обяснителната записка на проекта

2. Профилни ножове.

 • профилни ножове с базова точка на центъра и успоредно разположение на базата
 • профилни ножове с наклон на предната повърхнина под ъгъл
 • профилни ножове с наклонено разположена база

3. Инструменти за обработване на цилиндрични отвори.

 • винтови свредла
 • зенкери
 • райбери

4. Протяжки.

 • обикновени протяжки за обработване на кръгли отвори
 • протяжки за обработване на кръгли отвори, работещи по групова схема
 • протяжки за обработване на шлицови отвори
 • протяжки за обработване на многостенни отвори

5. Фрези.

 • фрези с острозаточени зъби
 • фрези със затиловани зъби

6. Зъбообработващи инструменти.

 • червячни фрези за обработване на цилиндрични и червячни колела
 • зъбодълбачни колела
 • дискови шевери

7. Центроидни инструменти за обработване на нееволвентни зъбни профили.

 • червячни шлицови фрези
 • червячни фрези на нарязване на валове с правоъгълни шлици
 • червячни фрези с фиксирана установка

8. Резбообработващи инструменти.

 • метчици
 • плашки
 • резбови прошивки