0 продукт(а) в кошницата Общо: 0.00 лв. 

Ръководство за лабораторни упражнения по металознание и термична обработка на металите

Автор: Колектив
Издателство: Техника
Издаденa: 1989г.
Страници: 280
Корици: Меки

Ръководство за лабораторни упражнения по металознание и термична обработка на металите 

1. Оптичен металографски микроскоп.

2. Приготвяне на шлифове за оптичен металографски анализ.

3. Количествен металографски анализ.

4. Електронномикроскопски анализ.

5. Рентгеноструктурен анализ.

6.Определяне твърдостта на металите.

7. Кристализация на металите.

8. Термичен анализ и построяване на диаграмите на състоянието на сплавите.

9. Анализ на диаграмите на състоянието на двойните сплави.

10. Диаграма на състоянието на системата желязо-въглерод.

11. Въглеродни стомани. Структура, свойства, означения и приложения.

12. Чугуни. Структура, свойства, означения и приложения.

13. Пластична деформация на металите.

14. Рекристализационно отгряване.

15. Микроструктурен анализ на въглеродни стомани в неравновесно състояние.

16. Закаляване на въглеродна стомана.

17. Отвръщане на стомана.

18. Химико-термична обработка на стоманите.

19. Легирани стомани. Структура, свойства, означение и приложение.

20. Мед и медни сплави.

21. Алуминий и алуминиеви сплави.

22. Термична обработка на алуминиевите сплави.

23. Задачи по избор на материал и режим на термична обработка.