0 продукт(а) в кошницата Общо: 0.00 лв. 

Стоманодобиване част 1 и 2

Автор: Христо Еринин
Издателство: Техника
Издаденa: 1986г.
Страници: 430+408
Корици: Твърди

Стоманодобиване част 1

1. Свойства и сплави на желязото.

 • класификация и означение на стоманите

2. Съвременни директни стоманодобивни методи.

 • редукция с твърд редуктор
 • редукция с газообразен редуктор
 • плазмени редукционни процеси
 • методи за директно получаване на течна стомана

3. Физикохимични основи на окислително-рафинационните стоманодобивни процеси.

 • обща характеристика
 • термодинамична характеристика на стоманодобивните процеси
 • кинетика на стоманодобивните процеси
 • поведение на силиция, мангана, хрома, ванадия, титана и алуминия при киселите и основни процеси
 • стоманодобивни шлаки
 • откисляване на стоманата
 • газове в стоманата
 • неметални и метални включения в стоманата
 • влияние на някои леснотопими елементи върху свойствата на стоманата

4. Конверторни методи за производство на стомана.

 • бесемеров процес
 • томасов процес
 • кислордно-конверторен процес
 • продухване на чугуна с кислород отгоре
 • процес ОСП
 • конвертиране на кремиковски средноманганов чугун чрез едношлаков процес
 • кислородно-конверторен процес с дънно продухване

5. Мартенов процес.

 • обща характеристика
 • същност на мартеновия процес
 • кисел мартенов процес
 • основен мартенов процес
 • процес в двуванна пещ

Стоманодобиване част 2

6. Електростоманодобивен процес.

 • производство на стомана в дъгови пещи
 • приложение на кислорода в електростоманодобивното производство в дъгови пещи
 • кисел екетростоманодобивен процес в дъгова пещ
 • основен електростоманодобивен процес в дъгова пещ
 • особености на процеса в свръхмощни пещи
 • улавяне и очистване на газовете от дъговите електропещи
 • производство на стомана в индукционни пещи

7. Извънпещна обработка на стоманата.

 • обща характеристика
 • обработка с шлака
 • вдухване на откислители и десулфуратори
 • продухване на стоманата с инертни газове
 • извънпещно вакуумиране на стоманата

8. Разливане и разпрашаване на стоманата.

 • общи сведения
 • методи за разливане на стоманата
 • кристализация на стоманата
 • химическа нееднородност на стоманения слитък
 • непрекъснато разливане на стоманата
 • производство на слитъци за коване и за претопяване в инсталации за полунепрекъснато разливане

9. Контрол и управление на производството и разливането на стоманата.

 • контрол на суровините и материалите
 • контролиране на процесите в агрегатите
 • контролиране на откисляването и разливането на стоманата
 • контролиране на качеството на слитъка и свойствата на стоманата
 • влияние на основните металургични параметри върху свойствата на стоманата
10. Перспективи за развитие на стоманодобиването.