0 продукт(а) в кошницата Общо: 0.00 лв. 

Техническа механика

Автор: Кънчо Попов, Димитър Панчовски
Издателство: Техника
Издаденa: 1979г.
Страници: 340
Корици: Твърди

Техническа механика

1. Теоретична механика.

 • основни понятия и аксиоми на статиката
 • статика на материална точка
 • статика на идеално твърдо тяло
 • център на тежестта
 • елементи на графичната статика, ставно прътови конструкции
 • триене

2. Кинематика.

 • кинематика на точка
 • кинематика на тяло
 • кинематика на съставно движение на точка

3. Динамика.

 • предмет и задачи
 • диференциални уравнения за движението на точка
 • праволинейни трептения на точка
 • общи теореми на динамиката
 • въведение в динамиката на система от точки
 • общи теореми на динамиката на система от точки
 • приложение на общите теореми към динамиката на тяло

4. Съпротивление на материалите.

 • основни понятия
 • опън и натиск
 • теория на напрегнатото състояние в околоността на точка
 • геометрични характеристики на равнинни фигури
 • специално огъване на прави греди
 • срязване и плъзгане
 • теория на граничното напрегнато състояние
 • усукване
 • сложно съпротивление
 • тънкостенни осовосиметрични съдове под вътрешно налягане
 • устойчивост