0 продукт(а) в кошницата Общо: 0.00 лв. 

Техническа механика

Автор: Христо Христов, Георги Димчев, Крум Захариев
Издателство: Техника
Издаденa: 1993г.
Страници: 215
Корици: Меки

Техническа механика

1. Статика.

 • основни понятия и определения
 • проекция и компоненти на сила
 • аксиоми на статиката
 • момент на сила спрямо точка и ос, двоица
 • редукция на сили
 • редукция на система успоредни сили
 • аналитични условия за равновесие на произволна равнинна ситема сили
 • опори и опорни реакции
 • аналитично определяне на опорните реакции
 • център на тежестта
 • триене при покой и плъзгане
 • познавателни задачи за обобщение и систематизиране на раздела

2. Съпротивление на материалите.

 • основни понятия и определения
 • основни работни хипотези
 • метод на сечението за определяне на вътрешните усилия
 • задачи за определяне вътрешните усилия и построяване на графиките и  диаграмите им
 • основни понятия и определения за напрежения и деформации
 • съпротива на опън
 • механични изпитвания и характеристики на материалите
 • съпротива на срязване и смачкване
 • съпротива на огъване
 • съпротива при сложни натоварвания
 • елементарни сведения за умора на материалите

3. Основи на взаимозаменяемостта.

 • стандартизация
 • основни сведения
 • понятия за допуски при обработката
 • понятия за сглобки, хлабина и стенатост
 • условно изобразяване на допуските и сглобките
 • взаимозаменяемост на гладки цилиндрични съединения
 • тончост на формата на детайлите
 • грапавост на повърхнините

4. Машинни елементи.

 • общи сведения
 • клинови и шпонкови съединения
 • шлицови съединения
 • резба и резбови съединения
 • оси и валове
 • плъзгащи се лагери
 • търкалящи се лагери
 • съединители
 • общи сведения за предавки
 • основни геометрични зависимости при цилиндрични зъбни колела с прави зъби
 • геометрия на зацепването на еволвентни зъбни колела
 • товароносимост на цилиндрични зъбни колела с наклонени зъби
 • предавки с конусни зъбни колела
 • материали за изработване и конструкция на зъбни колела
 • червячни оредавки
 • редуктори със зъбни зацепвания
 • верижни предавки
 • ремъчни предавки
 • пружини